Logo L.S.K. od r. 1996


Číslo 4Ročník XXI.Prosinec 1998


Jiří Daniel

Český kraj


Vzpomínka na 28. říjen 1918

Během dopoledne se roznesla po Jičíně zpráva, že je konec války a že Rakousko se rozpadá. Lidí se zmocnila taková radost, že nevydrželi být doma a vycházeli do ulic, aby se navzájem potěšili a pozdravili. Před polednem se hustě naplnilo náměstí mezi věžovou bránou, hotelem Hamburk a koncem Havlíčkovy a Husovy ulice. Všichni jásali, i neznámí si podávali ruce a na chodníku před dnešním restaurantem U Volfů lidé tancovali. Bylo to pochopitelné po čtyřech letech války, v níž mnoho Jičíňáků přišlo o život a kdy byl občas i nedostatek potravin.

Ale tuto velikou radost mně zachmuřila zpráva, že do opuštěných kasáren vnikly kriminální živly a rozkrádaly zásoby šatstva a obuvi. Bylo to jako výstraha, že budoucnost nebude jednoduchá. Na konci války byl v kasárnách umístěn maďarský pluk ze sedmihradského města Karán-Cebeš. Byli to většinou Rumuni, kteří toho dne ráno opustili kasárny, zanechali je bez ostrahy a odjeli do své vzdálené vlasti. V Jičíně se vytvořila občanská domobrana, do níž jsem se také přihlásil a dostal pušku s několika ostrými patronami. Poněvadž jsem nevěděl, jak si s tím počínat, nevystřelil jsem ani jednou a asi po deseti dnech jsem funkci složil, pušku odevzdal a se spolužákem Erbenem jsme odjeli do Prahy dát se zapsat na medicinu. Erben se stal později obvodním lékařem v Ostroměři a jeho syn, také lékař, spolupracoval v Americe s objevitelem umělé ledviny a umělou ledvinu zavedl jako první v Československé republice.

Já jsem ještě před rehabilitací jako student skončil na patologické anatomii, tento obor jsem přenesl do Hradce Králové a ještě nyní jako 98-letý sloužím jako poradce v hradecké fakultní nemocnici.

Univ. prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc.


Majka Hoferiková

28. říjen

Posílám pozdrav v den, kdy se hovoří o 28. říjnu a T. G. Masarykovi. Mně osobně tyto pojmy něco říkají. Vštěpovala a přibližovala mi je moje babička Marie Keblová ze Starých Hradů. A tak mi dovolte, abych ji i tyto pojmy připomněla jejími slovy:

Moje babička celý život pracovala v zemědělství a byla velice citově založená. I já se zamýšlím. Porovnávám život dříve a dnes, okolí, současnou dobu, vztahy v rodinách, mezi sousedy. Mám strach, pocit velkých obav. Ne o sebe, ale každý máme nějakou tu ratolest, pro kterou bychom chtěli jen to dobré. Miluji svá vnoučata a často si sama sobě kladu tichou otázku: Jak bude dál? Jak? Co?


Propojení

Cestu od Humprechtu na Staré Hrady jsem absolvoval mnohokrát jako řidič i spolujezdec a méně často, k mojí škodě, po půvabných necestách. Mohu tedy zodpovědně potvrdit mínění malíře Vladimíra Komárka, že je to nejhezčí okreska široko daleko. Není to tak dávno, co se stala spojnicí mezi básníky neobyčejných kvalit – Jaroslavem Vrchlickým a Fráňou Šrámkem. Nesmíme však zapomínat, že prvním pojítkem těmto umělcům slova byl Václav Šolc.

O posvícení roku 1884 se zastavil v Sobotce Jaroslav Vrchlický a napsal zde báseň, která měla sedm krát sedm veršů. Nazval ji U pomníku Václava Šolce v Sobotce a sloka pátá vypovídá o tom, co bránilo Šolcovi v rozletu:

Na strunu úcty a obdivu k Šolcovi byl naladěn ve své tvorbě i Šrámek, kterého navíc pojil silný rodácký svazek. Zaposlouchejme se do závěru jeho básně Básníkův hrob:

Vrchlického heptastich vrcholí právě sedmou slokou, a řekli bychom, že při použití sedmiček bude prožívat básník jen radost a štěstí. Pravý opak byl skutečností. Tvůrčí trýzeň provází téměř vždy Mistry slova. Výjimkou byly jen vzácné chvíle, kdy Vrchlického i Šrámka zcela uchvátily tančící přeludy ve studánce Roubence, "tam u nás doma v Plakánku". O prvním nám zachoval svědectví Karel Václav Rais a Šrámek své tajemství vložil do okouzlující výpovědi v básni Roubenka. Řekli jsme si, že oba básníky hluboce oslovil Václav Šolc. Vrame se k Vrchlického konečnému sedmiverší:

V málo známé zpovědi napsal Fráňa Šrámek za války něco víc než vzpomínání. Vyznání nazval A přece – Vrchlický, zveřejnil je v Lidových novinách 11. března 1940. Budu citovat pouze začátek, který by mohl být docela dobře Šrámkovým krédem literárním:

Po těch prvních láskách jakoby se někdy zem slehla. Zdánlivě aspoň. Nejinak to je patrně s láskami literárními. Nepamatuji se, že by někdo z těch, kdož o mně psali a mě klasifikovali, byl dovedl můj literární rodokmen až k Jaroslavu Vrchlickému. A přece tam, až na sám počátek, k tomu mému očarování básníkem, tento kolos patří. Píšu "kolos" a neberu to slovo nadarmo, podnes dovedu poznovu pocítit silný hmat, kterým to tenkráte před půl stoletím po mně sáhlo.

Za Šrámkem putujeme do archivu v Sobotce a za Vrchlickým dnes na Staré Hrady, kde je uchovávána jeho nesmírná řada krásných veršů v rukopisech. Šrámek napověděl, proč chodit právě sem. Zde je básníkova pracovna s knihovnou i ten kajzrrok. Chodím sem rád, snad proto, že doufám, že se s Mistrem potkám a poděkuju mu za Šolce i Šrámka. Zatím jsem to štěstí neměl. To je také důvod, proč se sem vracím po klikaté silničce, které ledacos promineme. Díky tedy za milou okresku, která má to neobyčejné poslání, že spojuje velikány české poezie.

Radko Bílek


Radka Fišarová hraje a zpívá titulní roli v muzikálu Evita. Pamatujeme jí z několika návštěv Starých Hradů, kde hrála a zpívala s folkovou kapelou FIŠLE. Naposledy ji popularizoval magazín HOBBY č. 48/98 a Mladý svět č. 46/98.


Komunální volby 1998

Dětenice:
starosta: František Ragulík
zástupce starosty: Radomír Vališka
členové zastupitelstva: Milan Bělka, Věroslav Fiala, Václav Horáček, Miluše Langová, Dagmar Rysová, Karel Štolovský, Josef Taneček

Kopidlno:
starosta: Zbyněk Smolík
zástupce starosty: Miroslav Kout
členové zastupitelstva: Jan Gottwald, Jaroslav Jaroš, František Kotlář, Jiří Machula, Jozefína Militká, Miloslava Uzlová, Miloslav Veselý

Libáň:
starosta: Jan Šesták
zástupce starosty: Josef Stránský
členové zastupitelstva: Jaroslav Havel, Vladimír Ježek, Roman Jonáš, Zdeněk Lemberk, Vladimír Stoklasa, Petr Stránský, Vít Šimůnek, Milan Valnoha, Josef Vlk

Markvartice:
starostka: Dagmar Karlová
zástupce starostky: Břetislav Kůžel
členové zastupitelstva: Miloš Bláha, Miloslav Janatka, Jaromír Jenček, TomᚠJudl, Jana Melicharová, Milan Mlejnek (Příchvoj), Milan Mlejnek (Skuřina)

Sedliště:
starosta: Bohumil Císař
zástupce starosty: Karol Bílek
členové zastupitelstva: Vlasta Keblová, Jaroslav Linhart, Jaroslav Macek, František Svoboda, Hana Šolcová

Staré Hrady:
starosta: Josef Miclík
zástupkyně starosty: Jaromíra Kánská
členové zastupitelstva: Josef Boček, František Kebl, Jiří Matas, Václav Plíšek, Milan Šíba

Složeni obecních zastupitelstev v dalších obcích přineseme příště.


Miloš Gerstner – Staré Hrady – říjen 1998

Vážené paní a pánové – drazí přátelé!

Dnes zahajuje svoji výstavu obrazů ve Starých Hradech Miloš Gerstner. Malíř – ale taky bych mohl říci doktor veterinář, starosta obce Benecko a dál pokračovat výčtem jeho aktivit a zájmů. Ale zůstaňme u toho malíře a jeho současné výstavy.

Výstava je pro každého výtvarníka bilancí jeho tvorby za uplynulé období. Umožňuje mu – a taky návštěvníkům – posoudit, nakolik se mu podařilo realizovat své záměry, a v konfrontaci se staršími pracemi si uvědomit, nakolik pokročil na obtížné cestě malířské tvorby.

Bilance práce je racionální činností, ale krom toho dává výstava autorovi nádherní, pocit uspokojení z dosaženého. Vědomí úspěchu, dobře udělané práce je pro každého důležitou součástí života, a už jej tvoří výsledky profesní nebo zájmové činnosti.

Pro Miloše Gerstnera je v tomto okamžiku krásným pocitem, že vystavuje své obrazy ve Starých Hradech. Jejich zdejší prostory nejsou běžnou výstavní síní – je v ní historie a taky atmosféra obrovského úsilí lidí, kteří jim vrátili život.

Nám, divákům, dává autor sám sebe k dispozici – dává nám právo poznat ho niterně a taky posoudit jeho práci. Odnést si poznání a zážitky, které budou ovlivněny nejen jeho obrazy, ale současně také naším cítěním, osobním názorem, pocity vzbuzujícími vzpomínky, nálady, radosti nebo smutek.

Celý rozsah nebo soubor subjektivních pocitů, které v nás vyvolává setkání s výtvarným dílem, je nakonec rozhodující pro nᚠnázor – a hlavně pro intenzitu zážitku. Ovšem osobní zážitek a radost ze setkání jsou podmíněny schopností a také ochotou vnímat a přijímat to, co je nám nabízeno. Také je možno přijmout názory profesionálních kritiků a historiků umění nebo přistoupit na běžně přijímané názory, co je moderní a co ne – co je a co není uměním.

Nemám internet a nestihnul jsem navštívit knihovnu a v naučném slovníku si vyhledat heslo UMĚNÍ, abych ho zde mohl citovat. Snad se vlastním názorem přiblížím k významu tohoto slova:

Je to schopnost ztvárnit motiv tak, aby bylo vyjádřeno mnohem více než pouhý záznam – aby byl obohacen vlastním zážitkem, názorem a byl schopen přinést nejen svému tvůrci, ale hlavně širokému okruhu lidí hluboký zážitek, obohacení citového života – a v tom nejlepším – vědomí, že jsem se setkal s krásou. Obdivuji ty, kteří jsou schopni rozhodovat veřejně o tom, co umění je a co není.

Jsou nesporné umělecké hodnoty – platné a respektované, a jsou artefakty opěvované v katalozích, jejich autoři jsou označováni za výjimečné umělce – a já nemám chu se na ně dívat. Možná, že tady je ta hranice, kterou nemohu překročit, a divím se, že ji nedovedli překročit mnozí současníci impresionistů, fauvistů, kubistů.

A pak si uvědomím, jak je dobře, že existují díla, která mi přinášejí radost a potěšení a o kterých můžu říkat, že jsou krásná. Protože vím, jak moc se liší názor a vkus ovlivněný zkušenostmi, znalostmi vnímat, zdráhám se vynášet veřejné hodnocení a ponechávám na divákovi, aby do setkání a poznávání vstoupil sám.

Ale abych taky něco řekl o Miloši Gerstnerovi. Snad nejpodstatnější je, že maluje rád. A všechno, co maluje, maluje s chutí a realisticky. Je si vědom, že realistické malování je zlehčováno zprofanovaným pojmem socialistický realismus. Samozřejmě zná a ví o současných i módních směrech, ale také ví, že všichni – nebo jistě většina významných umělců, napřed dokonale zvládli realismus a potom postupně dospěli k jiné formě vyjádření. Vážím si u Miloše Gerstnera toho, že nepředstírá. Sám říká, že bude pořád malovat a počká, až to přijde více méně samo, i kdyby to mělo trvat dlouho nebo kdyby to nemělo přijít vůbec. A tak nepochybuji, že bude malovat pořád s radostí a pro radost sobě i těm, kdo mají jeho obrazy rádi.

Maluje krajinu – ale u něj krajina je všechno, co s ní souvisí. Široké rozhledy, detailní pohledy, dvory, zdi, ale i hnojiště, špalky se sekerou – náměty, které dovede ztvárnit snad jen on. Pokud si uvědomíte, že žije na Benecku, překvapí vás možná, že Krkonoše jsou v jeho tvorbě zastoupeny poměrně málo. Není to tím, že by si neuvědomoval krásu hor, neviděl a nevnímal proměny denních a ročních nálad nebo dokonce, že by je neuměl namalovat. Důvod je zcela jinde. Miloš Gerstner je hluboce vázaný na přátelské vztahy. Vždycky zdůrazňuje, že patří do společenství podkrkonošských malířů. A společnost přátel je jeho tvůrčím prostředím. Někdo potřebuje k tvorbě víno, on přítomnost přátel. Postavit si stojan mezi nimi a malovat. A protože tahle setkání se dělají převážně jinde, jsou jeho obrazy odtamtud.

Ve společenství malířů patří Miloš Gerstner k velmi oblíbeným členům, protože je kamarád, má smysl pro humor, vtipnou nadsázku. Když se po čase sejdeme, máme si toho dost co říct. A protože jsou mezi námi někteří dost řeční, neomezuje je svým nárokem na vyprávěčský čas, ale vstupuje do rozhovorů krátce, vtipně a opravdu trefně – tak, jak to dovede jen on. A nám se to moc líbí.

Smysl pro nadsázku, humor, vtipný nápad se u Miloše Gerstnera projevuje i v jeho malování. Není nic neobvyklého, když namaluje obraz na dveře od skříně, na víko nebo – jak má v poslední době v oblibě – na dvířka od ledniček získávaná na skládkách. A pak dodává, že zbavuje prostředí odpadu a že když si někdo takový obraz pověsí doma, izoluje si zároveň tepelně byt. A taky těm obrazům říká šedesátka, osmdesátka, stodvacítka – to podle toho, jaký obsah měla ta lednička. Někteří z vás jistě byli na jím zahajovaných výstavách svědky odhalování nového obrazu, vyhlášení nového malířského směru či vyslechli přednášku o racionálním malování obrazů. Na současné výstavě taky najdete jeho autoportrét – historizující autoportrét namalovaný tak, aby odpovídal zámecké atmosféře výstavního prostoru.

Tyhle jeho počiny nejsou schválnostmi ani pózou, je to jeho přirozený vztah k nadsázce a humoru. Není to humor ani šibeniční, ani anglický – je to styl Miloše Gerstnera.

Zmínil jsem se už o četných zájmech a aktivitách Miloše Gerstnera. Dalo by se o nich mnohé říct. Ale za všechny alespoň o redigování nebo spíš o tvorbě zpravodaje obecního úřadu Benecko, který nese hlavičku POSEL z pod Žalého. Je to spíš hezký a zajímavý časopis než účelová tiskovina. Čtenář v něm najde nejen informace o dění v obci a o činnosti zastupitelstva, ale i zajímavosti z obecní kroniky, vzpomínání pamětníků a vyprávění současníků. To všechno v pěkné grafické úpravě, s množstvím fotografií a jazykově vytříbené. Tak krásnou češtinu bych spíš čekal v literárním díle. V časopise místního významu vycházejícím v malém počtu výtisků je velmi milým překvapením. Vzdávám úctu jeho tvůrci.

Pokud jste se s ním někteří ještě nesetkali, tak Miloš Gerstner je tento muž.

Radomír Pacina


Pěvecký sbor Foerster

Krásnou tečkou vernisáže výstavy obrazů Miloše Gerstnera z Benecka, ale vlastně celé letošní výstavní sezóny na zámku Staré Hrady bylo vystoupení smíšeného pěveckého sboru Foerster při Lepařově gymnáziu v Jičíně pod řízením prof. Ivany Hanzlové.

V úvodní části koncertu zazněly skladby Adama Michny z Otradovic, Giovanni Palestriny, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, dále pak Johannese Brahmse a Josefa Bohuslava Foerstera. Nechyběly ani známé lidové písně. Slavné sbory Květiny bílé po cestě z opery Rusalka a Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta byly vyvrcholením koncertu. Profesionální výkon členů sboru, citlivé, jímavé či hravé pojetí jednotlivých písní upoutalo přítomné vděčné posluchače. A tak ti si rádi společně se sborem zazpívali v přídavku ještě jednou Proč bychom se netěšili.

Děkujeme sboru za hezký zážitek. A těšíme se na další setkání i na novou výstavní sezónu 1999.

Irena Škodová


Klavírní koncert ve Starých Hradech

Po vernisáži obrazů Václava Macháně v gotických prostorách starohradského zámku se 5. 9. 1998 konal v tamní síni také hodnotný klavírní koncert, na němž předvedli své umění profesor pardubické konzervatoře Josef Picek a jeho mladá studentka, posluchačka 2. ročníku této konzervatoře a neteř výtvarníka Václava Macháně, Kateřina Žáková. Profesor Picek je již návštěvníkům Starých Hradů dobře znám, několikrát zde vystoupil jako sbormistr i jako klavírista.

Koncert zahájila Kateřina Žáková přednesem Bagatel a Impromptus Bedřicha Smetany a méně známé vynikající Malé svity Jaroslava Ježka. Svým uměním prokázala, že je nejen vynikající studentkou, která se dokáže jemně vcítit do přednesených skladeb, ale i dobrou kandidátkou pro letošní Smetanovskou klavírní soutěž.

Prof. Josef Picek přednesl náročnou skladbu J. B. Foerstera pro klavír "Jičínskou svitu", kterou skladatel věnoval svým milým jičínským přátelům. Již části svity – V Jičíně, Železnice, Libosad, Prachovské skály – a originální hudební ztvárnění napovídají, čeho se svita týká. Potom zazněla část Poetických nálad A. Dvořáka (Na starém hradě a Backchanale) a závěrem část Snů B. Smetany opět s hradní tématikou Před hradem a Slavnost českých venkovanů. Dík vynikající technice a procítěnému přednesu vyjádřil prof. Picek svým interpretačním uměním vše, co skladatelé do svých děl vložili. Koncert byl pro všechny přítomné velkým zážitkem.

Jarmila Šedivá


Ohlédnutí za kulturní sezonou 1998

Letošní kulturní pořady se na zámku Staré Hrady opět konaly od března do listopadu, kdy to umožňovalo počasí. Během tohoto období mohli návštěvníci zhlédnout 14 uměleckých výstav, 1 loutkové divadlo a 1 videoprogram, dále vyslechli 7 koncertů a 1 recitační pořad. O většině těchto akcí jsme podrobně referovali v předchozích číslech našeho časopisu. Musíme však ještě poděkovat i panu Jiřímu Tobiášovi za celosezonní výstavu jeho sběratelské činnosti, kdy ve vitrínkách na chodbě 1. patra zámku instaloval vzácné pohlednice a známky z celého světa, podpisy známých osobností, exponáty krásných brouků a motýlů atd. Výstava budila obdiv všech návštěvníků. Stejně tak děkujeme paní Heleně Špínové za zapůjčení fotografií, které vytvořil její zemřelý manžel a které poutaly pozornost všech, kdo vstoupili do svatební síně.

Podrobněji jsme se také nezmínili o zajímavé výstavě obrazů Milana Eberla (náboženské motivy malované převážně na dřevě), doplněné koncertem smyčcového kvarteta (Jaroslav Bohdal, Zdeněk Jiroušek, Jana a Jiří Zajícovi) ani o výstavě východočeského krajináře Václava Macháně z Chocně – oba páni "zahajovači" nám neposlali slíbené příspěvky.

Musíme připomenout i hezké kulturní odpoledne 19. září, kdy ve Starých Hradech konala vernisហvýstavy kreseb jičínského amatérského malíře Jiřího Qida Valtera. Autor chalupaří v Bukvici, a tak zde nechyběla řada motivů z Jičínska. Vernisហpak pokračovala koncertem vokálně instrumentálního souboru dětí při Základní škole Praha 9 - Horní Počernice. Vystoupení nám zajistil ředitel školy a dirigent souboru dr. Petr Krejza, sedlišský chalupář. Bylo požitkem sledovat hezké výkony a hlavně nadšení malých muzikantů, kteří přislíbili další návštěvu zámku.

Musíme rovněž poděkovat všem umělcům, kteří věnovali zámecké galerii svá díla. Byli to téměř všichni letošní vystavující a zvláště nás těší řada nových "portrétů" starohradského zámku od MVDr. Miloše Gerstnera a Jiřího Valtera, s nimiž naše čtenáře ještě seznámíme v příštích číslech.

Končíme tedy další úspěšnou sezónu. Nemohli bychom ji uskutečnit, kdyby nebylo obětavých účinkujících, kteří již řadu let vystupují ve Starých Hradech bez nároku na honorář (znovu a znovu děkujeme Haně Kofránkové, prof. Josefu Pickovi, loutkáři Janu Řezníčkovi atd., atd.), kdyby nebylo ochotných a věrných spolupořadatelů (zvláštní dík patří paní Ireně Škodové z Libáně a panu Ladislavu Tuláčkovi ze Starých Hradů), kdyby nebylo diváků těchto kulturních akcí, kteří pravidelně přicházejí a přijíždějí, často z velké dálky, a kdyby konečně nebylo hezkého prostředí na zámku a v jeho okolí, o což se starají především pánové Josef Miclík a Václav Stejskal.

Dík všem – a nashledanou v příštím roce!

Eva Bílková


Reprodukcí autoportrétu Františka Škody si připomínáme 10. výročí úmrtí našeho spolupracovníka a přítele.


Vzpomínka se vrací do Starých Hradů

S divadlem Srdíčko Kulturního domu v Jičíně jsme byli pozváni do města Trento v Itálii, abychom zde sehráli v rámci 30. výročí založení městského muzea divadelní představení o Faustovi.

Když jsme na nádvoří, kde jsme měli hrát, připravovali scénu, loutky, rozhlas, osvětlení, chtěli se všichni členové co nejlépe zhostit svěřeného úkolu. Mně asi vzhledem k stáří svěřili úkol přece jenom menší. A tak jsem se rozhlížel po nádvoří muzea a nevím proč, ale moje vzpomínky se vrátily do Starých Hradů na nádvoří zámku. Asi to bylo podobnou velikostí nádvoří v Trantu a ve Starých Hradech. Napadlo mně – stovky kilometrů od domova, kolik kulturních akcí bylo uskutečněno malou Osvětovou besedou Staré Hrady. Kolik tam účinkovalo souborů ze zahraničí i našich, kolik bylo setkání s našimi předními umělci.

A tak daleko od domova upřímně děkuji všem členům Osvětové besedy, kteří o to mají zásluhu.

Josef Hlaváč, Jičín


Ahoj, spolužáci!

Takže se nám opět podařilo setkání, sešlost, sjezd či sraz naší třídy ročníku 1933.

Díky organizátorům Mařence Purkrtové-Sedlaté, Věrce Purkrtové-Semiánové a Mařence Vavruškové-Grosmanové se tímto dnem stalo 12. září 1998. Tentokrát se nás sešlo přes dvacet, více než před pěti lety, omluvila se Jana Vitásková. Od posledního setkání zemřela spolužačka Marie Křivánková-Mlejnková, takže již dvanáct spolužáků nenávratně chybí mezi námi (viz článek v LSK 1994, č. 1, s. 7).

Samozřejmě naše kroky směřovaly především ke škole, pěkně opravené k loňskému 100. výročí jejího postavení. A vida, učitel národů J. A. Komenský coby busta nad hlavním vchodem do školy se mohl podivovat trochu rozpustilému kolektivu starších žáků. Již nás nefotografoval pan Špína, který před časem zemřel a na kterého jsme též vzpomněli. Fotografování kolektivu naší třídy se věnovali spolužáci, např. Míla Kemr. To bude jistě bezprostřední snímek! Děkujeme, Mílo!

Ale pozor, nᚠazimut tentokrát směřoval do Starých Hradů na zámek, kde nás již očekával pan kastelán, redaktor LSK, správce pracoviště LA PNP, starosta Sedliště a promovaný historik v jedné osobě pan Karol Bílek. Mnozí z nás byli zde v opraveném prostředí zámku poprvé. Tím zajímavější bylo vyprávění, jak vlastně nadšenci, místní lidé pod vedením pana učitele Holmana, zámek postupně dali do pořádku. Zhlédli jsme též výstavy, a to v gotické části obrazy Václava Macháně a v arkádách práce Evy Vencovské. Navštívili jsme i obnovenou svatební síň a samozřejmě další zajímavosti: v prvním patře výstavu ze sbírek bystřického rodáka Jiřího Tobiáše a zaujaly nás modely a kresby chalup pana Jaroslava Marka, mistra kominického z Libáně. Zašli jsme také do pracovny básníka Jaroslava Vrchlického s množstvím knih a jeho osobních věcí. Prohlídku jsme zakončili v knihovně spisovatele Aloise Jiráska a v místnosti, kde se nacházejí věci z osobní pozůstalosti spisovatelky Elišky Krásnohorské.

Čas však pokročil a my se odebrali do zámecké restaurace. Pohoštění bylo výborné. Kdosi prohlásil: Jsme jako na svatební hostině! Samozřejmě, že beseda zvaná třídnická hodina se nesla v úsměvném tónu, kdy jsme si řekli, že nebudeme mluvit o nemocech. Tato myšlenka byla ne zcela dodržena, vždy jsme se mohli poučit např. z vyprávění Dáši Jonášové: Trpěla jsem záněty průdušek, ale od doby, kdy se otužuji tím, že denně plavu v bazénu, je po zánětech.

Milí spolužáci, z našeho vyprávění jsme jistě získali dobrý pocit, ba i útěchu a poučení, také chu k žití. Promiňte, není možné všechny myšlenky zaznamenat, ale dovolte mi vzpomenout alespoň na některé z mozaiky naší besedy.

Jak je důležité učit se nejen českému jazyku, ale zejména angličtině, zdůraznil Jirka Buchta, protože pobýval delší dobu na montážích v Sýrii. Rovněž ing. Zdeňku Kozákovi, CSc., se vyplatila znalost anglického jazyka, jinak by se jistě nestal poradcem pro marketing a spolupráci s Holandskem.

Přec jenom jsme již v pokročilém věku a mnohým z nás již zemřel partner. V tomto případě je důležité vyrovnání se s touto životní zkušeností a nepodléhat. Život jde dál, říká Jirka Buchta. Vyučil jsem se cukrářem a nyní si vařím, peru, uklízím sám, zvykl jsem si. – A nebo je možné najít si náhradu, v tomto směru jsme fandili Mirkovi Bártovi, který jako vdovec žije s přítelkyní. Jarce Zemánkové zemřel již druhý manžel, musela se tedy dvakrát vyrovnávat s tímto osudem.

Je dobré, že nás obklopují vnuci a vnučky, dobří lidé, ti pak pomáhají překonávat životní nesnáze.

A teď z jiného soudku. Velice dobrou myšlenku řekl Olda Kužel, který je hudebním pedagogem. Totiž že ty mladé je nutné podržet a přidržet např. u hudby, ne aby si prováděli jen to, co sami chtějí. Olda pozvedl k úsměvu naši besedu svým svérázným vyprávěním i o tom, jak se stal modelem postavy prezidenta Jelcina pro muzeum voskových figurin v Praze.

Také četných taškařic bylo vzpomenuto, i té nejoriginálnější: Víte, co se stalo s třídní knihou, když se v ní v několika poznámkách objevilo moje jméno? Tenkrát se ztratila, prozradil Míla Kemr. Mílo, budiž ti odpuštěn přestupek i směrem k tehdejším pedagogům, je již promlčen.

Je třeba se zmínit a trochu vyznamenat dvě spolužačky z našich řad, a to Olgu Tesařovou a Aničku Sádovskou. Obě mohou být promovány na první prababičky v naší třídě.

Ale i slzy dojetí se objevily v našich očích, snad z nostalgie, že vše má svůj konec. I naše setkání se chýlilo ke konci. Dovolte mi v závěru citovat slova Dáši Jonášové: Buďte zdrávi, život je krásný! Nu a bylo odhlasováno většinou z nás, že se sejdeme za rok, druhou sobotu v září.

Takže ve zdraví nashledanou!

Jarmila Havelková-Kyzivátová


ŇŕˆîŚ@ěľĹI˘Ćpúč;]kňÉďÜtňeýÜŃŃiFćD[=¸Fż/ 6 ! WöĹ´JŻęň÷ř çLŐs>”ş 7ŽŒËů‡ /4pKĄŽým¨Y´`ÚóǙLxÚRŽsQő‚ěhݸӊy\ma2šˆ`íĂHđ[ W(x‚ś’zČHţ ÍLœ˙ĚÄ%-§žęŢíŒApżu{*󚧞>ߎS‡xÖŻ12í—⳨{ON‡ďŠÖ]xđ!Ŕ?ĽĎ@jť!*u×ř G)Ž~?Tp_q/ě!AŸJ)ŠaIçÂŘÜň+-E÷éqnöŤ†î‰j*ŽÂt×Zeː"K¤¤§q,ő€#ĚĹĐÜŻ˛śdqöÁšnj¸SľóéÚ(q#KŻŒ2ĐgĄKppßc>dŻĹ€%0%|لśĘËÚ)…%Ńv.„\ÚNAĚx_˝őNQB2%†Č;‰Ü…Ĺ€çČśÎW"°ŸńlhśžüĘą"–ŃőŽäq3Ó)yĆúuLN Š”~Ő0h)•Ó.ň6Œ<ęcôi ç Qńg#Ն°¤"€öl?`Zú¤ßŚĆąptâ%ťMŠó̆ř•”äˇËĄ§ß¸3—ßȧ‡Ô S,óěŠCjRŞVOçČ:€mű1Ź˙śPľ$×OîœAǸěř{ÄüéžĚě„pęŕů†Čzşę˙<q^€&č #vÓ CGŰUČŔć`ŔˇĺDWR.\nŞ˛É ýç/¨ ‚GT@ňRu0o фڃ{hřŽ^Žnƒ[ç )›ŸU;ÓrW×8Ââď­&’ŤVď~ÇSŘt ˝ćˆ4<~žĚĄf÷ ŞŞZˇcI˝]^m)űDAćĂ8ËރDłŮă8aXp”†ŢDł“ ÝiO…‹(<¨¨aÄÜĚ˝c<ŮŔÍÝ4"vޤ’Ŕ°1X€ż? UĎ×Ă2 nYdűĺLe|VOM^ŠĽ[†~óýgaźP":˘Á^%ă5A¸˝˝7ާhC{Cś(x@JŢ[ßŢÎéO_8;‘19Ý[é@‘ÖřçDËş¸ÖĘ°:PgśÖ{ÎmpŁ'?ጠŹ"j5iŇa-eP“Ŕ{´p8y*řLIWçuHÓM̃ĹŐ¨)Ň$Ç>QGÔŐËDK_4 Ż‘t›ŸĺԌČŐ\쎹8Wđ’ÔťlůlR“t­ń! „ UB<šbUŘ÷ÝJj”ž9p&ż^A›‚lź{ŸMiŹÇ†cxÔ ­3ĘOî ыŽDŇűVOQśŚ°B~ţŤďȅ óŇ'čŞÄXÖçę˜Šérů/Ř_ŐDbWOˇŠ6™o“/¸´¨L?ؙƖ~˙ŢIqZ+ĺ˘F_‡…Ť\đ‘gޖ–C)Aőy äCNä‰t"܄Ęa&(T§ĘünV‡Ő“[ÓĹâä–bL,ƒn‘Rn^J/…t¨-.t\:MH“Ój›Ô”ÓU„Ž~ĆeNŒËžÓŚä P DW˘]éIŁ&…ˇĄN(ŹXoŃŐtűNYUéá{˘Ëđóę{śuýÎř•=’­"ٖk Ą„žÄB˅j’RŞÓŠž’šfĹEÂv‹ŘĹkÁć2=űwôěkűi$ą ˇŽĹ”ˆI/†ĆJżaľ/ÇĹĂLF5!žiGğłŹqŁ >ó‘`˙=ž‚[ ›ÖčĆŚî(öC‘@×wT—U{ŠŞ †Ą˝ÎĘ+:?6ľao0!lŹSKşŕۀBEbęM|Złč 2?‡ 7öyÓB‚žkśśł™í_“–ŒÓßí ¸ÖěcŢüI4 ]Їő"@ë׿7ă4íľâĺ:{Œť+XýnŐ ăÖđřú{ď×­ŒĄŇve ¤p¨zgĺb0ŕÁ%é”@ƒŮáY*äů^űpŇŘ֚lą‹$î9)˛0MśźBß4Mş65ţËhĹîFL{;8€4lžŃ…¤Ę`;EťĘ|‹żDľ'nrÚ蟾.łŠăi‡Ç~@v‘—ćAŘ€y¨ ť‘ľœ'öę°w ˜sǧá3běđŹË;ŃÔjęďr=I؋Ě5˝˙ɇôkěŐsů›Ń‘d߀ fWÔ]ôů] Ysv‚˝‹aÉ)˘\ o'UżâŚYœőĘ!OńÁž˜S.†ÍbŒŞ)AŁ*Ľ‘äŐÇ`xŽâd…ˇN2‰zT<œ1b¸ş_ôŸŃľ kľ„Çešno1,ęP<`rŠ°_ŕc!‡ÓoŠIi!őęýÉľJÇ N$ȚWQ _ŁŮ¸Ů[GÔTœ66čŚĎl–ŮŽGüd%|çž&Ü7' łáqGČ´ ś¨f˛89é0$zđÓ]Ÿ"ł H4™öXUVĘĚŃN|PŁ+n$•—5Qv4ÚJ]ĂâŰ.7˛HŇďcš(PBEŠ™“i‘# 2¨…˛ćh´Ô‡mMĺÖúŤđˆ&ŔNc€‡_Ší͖Š–á˝$rKÎţlŠJ,Ů]ˆ%‡vQ*OVXÍÓúŘ8›öÔĄ‡*W]ăaÜó G ŒŻ.篚ŃťÝ5Ç+…ëĘM@ VlHtőĐzĺÖWR‰Ý?b5šÁܓĝĹ×>bN^ů!EŃєšóě\ ZŔ–”HkňLľAuuëwMM%^Ęá<Ľ°čâżĎ‰~YmńבK×fŠQmćśUănŤů2JűÁ7-sîυhîX´đÇ.˝Đcߎ>Ńö  łňÝäzáĘl6žœ g3ĺíq*ůĂc˘ßŻÖ_"Ů ÔPޙF;ßlZôó‡Ÿ>wKš÷“toéŔ^Q\őzňż×ŢÍaS‰ëöńďbîSWvS• Ľ‰›ęfŽ[ęi,Iˆ;uQ¤•Năw/Ý­Ăę~ŽéIńŕ ,S“+ Jęż1,Ž02Ů;T'ŠlËçB-|ďýgp„îéźqßNč5 0ś‰ś^hCłf­Őť’oé\ëM}2ăÉÓץ_%Ą`ţ聊˙Bˇ­‹ćć˘Ŕrř3B\U×$Î|œÍŒIezxě3R~…ą` &üŽAôfąŽH.Aąnĺh-Ň}˙7ŁĺuäO)´Ôv䗡X}ȗŔ˜žöĺ ;J˜ë\˘(˛ýÖČ: 32 `œČˇ†S€Ă˛H FNŤ—­\ŽŞä'4S šŤäk°yNě3ŞJ”„}đŘâęűęÍzű–ŃüËđ”sďTô W-Œ0×1ÖŢNž­( bFWĽŚ>e˝Gúl׎eő]Öˢ+Šv'j|ß5œâ= ]ôB:3o[öţEˇýljś$#ž„ěäÉeTÇ"ŔD~S5ˇPŚrO­ţ&HŔ!Ÿ= Ţíć&ľ$;ßrl9Â>ĐcŤŇż(Ž˘”%öŚNĂşâOë“Č|8lŠ„†˘ńSc÷˝Śúą¤|*‰í’ékWđڊ$ďZŐ'ifáǗswčüAă[‘rˆˇ3D–¸5VĂ×äŒóZ(ľě–>dŞ$PD- ľBG ňŰeç.ąÚœâ鉋Űj{ÝÓ>hрzŽ3W勾ônžÜ^ű×QĚńş_ôďÜ;EŚŐ“1i>éá=[NučÇaG7&Ó?ŘŰ~k,^sÎáŸĹ§VÂćŃŘŠEĎ74ŁĘ¸5Ď ‘?7DŹŒH5őŠů‡q;CDŒąjż0MŔţ |ě¨Óú *&hľ°sŒE1—Áö§avŐÇ^adƒd磚/úĆs‰ĐđŻĐ9–(Ž˘Ý ä–k‚.űloŮá,]#Ӆ˛ő"˛;şć¸şƒKĐL—í=a:R1)fŻT”&SJÖÄŐچŚ0żĎš7ˀxƒT´‹{‹2”QéZĹpšÍŠ>}đÄ54j’ —­ Š}EÎ1}Swé#DęčF昳rg^Ňß§Ş °ŽAź?WĘÓĂbçŕ5ża-ƒŒĐFř@ÎRua~ˇ`ĐDZ°ŽńňđZžs´Śśo<ó Ôz$v÷@V(śF ցŸřLA,ň‡zĎVQN(Ú$•šŢxŐN70­ÔŹÜ ‰÷ )ĂY:Ž <ěojŔáŇsČ`ˆ{TŕJƒłŠM{˜fŮâ@\ˆg!ŠPÖŤc–…) zš/yąl8Ş°ŮEßѐl7šta˜Îy&UÔ&$ hĘS˝šWČľ U¤ďćŽqŒ4™K6hž€íö͎g978?şyrdk#ó˜emJ]ÂąŁ„’NP€˜Řš?čqÓÄ-߁9×]ôYĄv—?.°ńiJeŤËĎ5xˇÜVTŤ\sYnĚ#ŘĘIî‚ĺ°›Rś…ŔŔC^‹ /äę0ë §Ëg~˝Líƒăި—árodní účastí s názvem Exota Olomouc, ze které jsem si tenkrát odnášel palmu vítězství coby chovatel exotického ptactva. Můj vločkovník červený zde získal absolutní primát a zlatou medaili, jeho družka stříbrnou, další ptáci bronzové a jiní čestná uznání. Byla to překrásná odměna za mé úsilí na poli chování drobných exotů.

Chovat a rozmnožovat tyto africké a asijské ptáky není v našich drsných klimatických podmínkách nijak snadné a chovatel musí častokrát experimentovat a provádět různá chovatelská kouzla, aby se dílo podařilo a odchoval vzácné ptáky, kypící zdravím a schopné dalšího rozmnožování. Když nebyli např. ptáci ochotni sedět na své snůšce, podkládala se vajíčka pod jiné, popř. písklata se přidávala do hnízd se stejně starými mláďaty a pěstouni je pak odchovali až do plné životaschopnosti a nedbali, že kukačátko se liší od těch jejich dětí jak hlasem, tak opeřením. Ale také se to někdy nepovedlo, a pak musel rodiče zastoupit chovatel. Příběh o Modrouškovi, který jako dospělý pták má opeření bělavé s nádechem do modra a jeho pěstouni astrildi rákosní mají opeření zelené, je toho dokladem.

V dobách, kdy jsem tyto nádherné ptáky choval ve velké voliéře, v níž jsem strávil i většinu svého volného času, jsem zažil smutné, ale převážně krásné a poučné příhody. Ptáci si na mne a mou přítomnost zvykli tak, že se mne vůbec nebáli, důvěřovali mně a chovali se naprosto přirozeně. Předváděli se ve všech aspektech ptačího života, od letecké akrobacie, námluv, stavění hnízd až po krmení mláďat a jejich skotačení. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že i mláďata ptáků si dovedou hrát tak, jak je tomu i u jiných živočichů, že dovedou být účastni, když některý z ptáků onemocněl, a dokonce že dovedou nakrmit hladová mláďata jiných, když se před nimi objevil otevřený zobáček spolu se škemrajícím hláskem a třepotající se křídla hladového loudila. Nikdy bych si nepomyslel, že ptačí mládež různých druhů může provádět taškařice, za které by se nemusela stydět ani parta rozjívených kluků, pranice o ocasní pero papouška a hra "na honěnou" nebraly konce. Byly to jedinečné zážitky, a tak mi, vážení čtenáři Listů starohradské kroniky, dovolte, abych se s Vámi v tento předvánoční čas podělil o jednu z nesčetných epizod z tajemného světa ptáků, které jsem choval nejen pro své potěšení, ale i pro velikou touhu vniknout do záhad jejich života.

***

Seděl na budce a očka se mu blýskala škodolibou zlomyslností. Hrál si se skobičkou, kterou jsem tu kdesi zapomněl, a moc dobře věděl, že mu ji chci sebrat. Proto se měl přede mnou na pozoru. Skobička, se kterou se zabavoval, nebyla velká, ale zase nebyla tak malá, aby nemohla při pádu z výše budky zabít některého z ptáků, kteří se na zemi pod budkou jako naschvál pohybovali. Modroušek měl totiž v té budce hnízdo a snažil se upevnit skobičku do jeho vletového otvoru. Nedařilo se mu to, a tak mu co chvíli spadla na zem. Její pohyb se po pádu nestačil ani ustálit a už ji modroušek zase vynášel zpět, aby se znovu pokusil o nemožné. To se neustále opakovalo a já jsem při myšlence, co se asi stane, až jednou ta skoba narazí na tělo ptáka, umíral hrůzou. Proto jsem číhal na příležitost, abych mu ji uzmul dřív, nežli se stane neštěstí. Ale modroušek měl o skobičku stejný, ne-li větší zájem jako já, a proto mou snahu naprosto ignoroval. Hlídal si ji jako oko v hlavě a držel se ode mne v bezpečné vzdálenosti. Když mu opět spadla, vrhli jsme se po ní současně, ale ten ptačí zloduch byl mnohem rychlejší a pohotovější než já a pokaždé mi ji vyfoukl před nosem. Zrovna před malou chvílí mi skobičku sebral přímo mezi prsty, dřív nežli jsem je stačil pořádně sevřít. Přiletěl jako blesk a ještě rychleji byl i se skobičkou pryč. Několikrát jsem ho prohnal s koštětem v ruce voliérou v naději, že ji v úleku pustí, ale kdepak: ačkoliv se mi podařilo tímto jednáním poplašit ostatní ptáky na nejvyšší míru, modroušek se nezalekl a svůj talisman nepustil. Teď s ní cloumá po budce a buší tím kouskem železa do jejího víka z umělé hmoty jako zkušený tympanista. Snad si tím podvědomě vyvolává vzpomínky na svou africkou domovinu a zašlou slávu dunících tam-tamů. Nevím, co si s ním mám počít a usilovně přemýšlím, jak ho přelstít. Dělá si ze mne legraci a je zchytralý, že je to až k nevíře. Že se mi vysmívá – je očividné – to mi nikdo nevymluví. To je vděk za to, že jsem jej vychoval a zachránil mu život. Stalo se to loni.

Byl ještě ve vajíčku, když ho jeho máma přestala zahřívat. Aby byl zachráněn poslední z rodu modroušků, putoval v tom prvotním stadiu do hnízda motýlků rudouchých. Vyseděli jej a ještě týden po tom, kdy spatřil v jejich hnízdě světlo světa, se o něho pečlivě starali. Potom však přestali, a tak byl urychleně podložen do hnízda astrildů rákosních, k jejich stejně velkým mláďatům. Také zde byl přijat, a protože byl nejčilejší, dostával více potravy nežli ostatní. Jeho spokojený, melodický hlásek o tom při každém krmení vydával své svědectví. Vyletěl z hnízda společně s mladými rákosními a ještě celých deset dnů se vyhříval na výsluní přízně starých rákosních. Poletoval voliérou a začínal zkoušet svůj měkký zobáček na tvrdých zrnkách prosa. Když se posadil vedle svých nepříbuzných bratří, lišil se od nich bělostným opeřením, jako ta příslovečná bílá vrána. Snad to a snad i jiné okolnosti zavinily, že i astrildi rákosní jej přestali krmit! Marně kroutil podbízivě hlavičkou, marně škemral klokotavým hláskem o jediné sousto. Všichni se mu vyhýbali a nedostal nic. Sedl si tedy jako načepýřená kulička ke krmítku a kalným zrakem pozoroval, jak se to kolem něho všechno spokojeně živí. Sem tam ještě ze setrvačnosti otevřel zobáček, to když se přiblížil některý z jeho spolubratří anebo pěstounů, ale zbytečně. Nesmlouvavý zákon přírody byl tvrdý. Byl smutný, jak jen může hladové a opuštěné mládě být. Sil mu rychle ubývalo – umíral.

Nemohl jsem se na to jeho utrpení déle dívat. Vzal jsem pinsetu a s její pomocí jsem mu vpravil do zobáčku několik zrnek naklíčeného prosa a trochu vaječné míchanice. Z počátku se tomu bránil, ale pojednou se mu v té jeho malé hlavičce rozsvítilo a začal polykat jako o závod. Byl zachráněn. Krmil jsem jej až do doby, kdy se stal zcela samostatným a mou péči již nepotřeboval. Stal se z něho krásný pták a byl a je dokonalým představitelem svého druhu. Proto se mne vůbec nebojí a jako rozmazlené dítě zlobí. Možná, že to všecko považuje za hru se mnou a možná, že mi chce ukázat, co všecko umí a jaký je chlapík. Ale netuší, co může s tou hračkou způsobit. Proto mu v duchu domlouvám: "Modroušku, nech tu skobičku!", ale jeho to ani nenapadne a zas se ji snaží zabudovat do okraje svého hnízda. Vím, že mu zase spadne, a proto jdu raději zaplašit ptáky z toho nebezpečného úseku. Usednu a … bum, kubánec se jen tak tak uhnul. Klepu se strachy – co bude dál? Měl bych pro skobičku skočit, ale vím, že je to zbytečné, protože ten dareba je mnohonásobně rychlejší. Modroušku, pus tu skobičku! – nevím, jestli to říkám v duchu nebo nahlas. Pustil ji … prásk a samička amaranta odlétla v posledním zlomku sekundy. Jsem nervózní a přestávám logicky uvažovat. To snad není pták, ale zakletý rarach – co mám udělat, aby s tím bombardováním přestal? Nic mne nenapadá. Ale něco se stát musí, protože se tu takhle spolu honíme víc jak půl dne a konec je v nedohlednu. Mám nápad. Až mu zase ta prokletá skobička spadne, budu dělat jakoby nic, snad ji nechá a zapomene na ni. Stalo se. Modroušek po mně pokukuje, a když se nehýbám, nechá skobičku ležet tam kde je, a letí se napít. Pak si zobne, letí tam i onam a nakonec šmejdí v křoví blízko mého stanoviště. Vypadá to nadějně, ale jen do chvíle, kdy se zvedám ze židle. Modroušek letí jako šíp ke skobičce a hned s ní je na budce. Drží ji jako pejsek kost a vypadá to, že se šklebí jako satyr. Já se snad z toho ptáka zblázním. Čas letí jako splašený kůň a já tu civím na modrouška, jak se skobou mlátí do víka budky, a jsem zlostí bez sebe. "Modroušku, jsi nevděčník a ničema!" křičím nahlas, ale modroušek se po mně ani neohlédne a mlátí skobičkou dál.

Smiřuji se s myšlenkou, že tu budu muset být až do večera. Musí jít přece spát, a tak ji snad nechá někde ležet a já budu mít šanci mu ji vzít. Ale vzápětí o tom pochybuji. Je tak mazaný, že je schopen si ji vzít někam do koruny stromu anebo do hnízda s sebou. Konečně jsem dostal spásný nápad. Že jsem na to nepřišel dřív, mohl jsem si ušetřit spoustu času, nervů a starostí. Magnet. Dám ti, hošíčku, magnet a budeš mít po ptákách. Pln pomstychtivosti jsem se těšil na modrouškovo překvapení, až mu magnet tu skobičku přitáhne a on s ní nebude moci ani hnout. Měl jsem z té myšlenky radost jako malý kluk a jen jsem litoval, že z toho častého styku se skobičkou mu nemůže zůstat na zobáčku kousek železa, abych mu ty promarněné hodiny a nervové vypětí alespoň trošku osladil. Ale protože pomsta je člověka nedůstojná, zasáhl v můj prospěch zákon schválnosti. Modroušek se skobičkou v zobáku prolézal zrovna houštinou a asi ji špatně držel, protože mu vypadla. Zabořila se do kupky sena, a to tak hluboko, že ji ani modrouškův bystrý zrak nevypátral, ač se o to zoufale snažil. Vyskočil jsem, jako bych měl v sobě natažené pero. Modrouška jsem odehnal a prohmatával seno tak dlouho, až jsem měl skobičku v ruce. Držel jsem ji pevně, jako by to byl poklad. Konečně. Přestože jsem měl skobičku v hrsti, ve střehu jsem nepolevil, protože ten zlořečený pták mne pozorně sledoval z větvičky, která se dotýkala mé tváře. Teprve, když jsem za sebou zavřel dveře voliéry, byl jsem si svým vítězstvím naprosto jist.

V noci jsem měl strašlivý sen. Zdálo se mi, že ten zlomyslný modroušek hází úmyslně velrybářskou harpunou (ostrou jako břitva se špičkou jehly) na hlavu mé jediné chovné samičky vločkovníka.

Libáňská borovička, jak ji neznáte. Foto: Helena Gruberová


Bohumil Slavík

Květena dvou rybníků na Libáňsku

(Příspěvek ke květeně okolí Starých Hradů X)

Severní polovina Libáňska, která se vyznačuje poměrně členitým reliéfem krajiny s náhorními plošinami, svažitými terény a sítí údolí potoků, nemá z uvedených důvodů mnoho rybníků. Proto i s charakteristickou rybniční květenou se setkáváme v tomto území jen ve velmi ochuzené formě. Přesto některé rostlinné druhy, jak dále uvidíme, stojí za povšimnutí. Kromě toho i výčtem dalších druhů si doplníme celkový obraz o flóře kraje, který jsme si začali načrtávat již v předchozích devíti příspěvcích. Navštívíme tentokrát dva rybníky, jeden přímo ve Starých Hradech, druhý asi 2 km západněji u dvora Milkovice.

K prvnímu rybníku, který je asi 120 m dlouhý a leží v nadmořské výšce 230 m, se dostaneme cestou přímo od starohradského zámku. Acidita (pH) vody rybníku byla podle mého měření 11. října 1998 (rybník byl zčásti vypuštěn), 7,0–7,1, tedy neutrální. Ve své horní části je zarostlý dosti daleko od břehu bohatým porostem orobince širolistého (Typha latifolia), s typickými plodenstvími v podobě doutníků. Z rybničního dna mezi orobincem vyrůstá, i když v mnohem menším množství, poněkud vzácnější kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), s ostře trojhrannou, někdy až přes 1 m vysokou lodyhou. Ve vodě při břehu se setkáme ještě s dalšími rybničními rostlinami žabníkem jitrocelovým (Alisma plantago-aquatica) a vysokou trávou zblochanem vodním (Glyceria maxima), s bohatým, až několik dm dlouhým květenstvím. Více rostlinných druhů najdeme v pobřežní vegetaci, lemující vodní hladinu. Roste tam např. značně jedovatý pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus), jehož obsahová látka protoanemonin zabíjí sice mikroorganismy a plísně, což by se mohlo zdát užitečné jako antibiotika, ale může usmrtit i ryby, ovce, skot a dokonce člověka, v malé koncentraci může způsobit na pokožce přinejmenším nepříjemné puchýře. Dále tam roste dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) a severoamerický dvouzubec černoplodý (B. frondosa), který během posledního půlstoletí zdomácněl na většině území našeho státu, pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), karbinec evropský (Lycopus europaeus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), křehkýš vodní (Myosoton aquaticum), máta vodní (Mentha aquatica), rdesno obojživelné (Polygonum amphibium) a šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata). V pobřežních křovinách (mj. s vrbou košíkářskou – Salix viminalis) se proplétají dvě liány – opletník plotní (Calystegia sepium) a chmel otáčivý (Humulus lupulus).

Pro tuto lokalitu je pozoruhodný výskyt přesličky největší (Equisetum telmateia). V Evropě roste 10 druhů přesliček a právě tento druh dosahuje největších rozměrů. Podobně jako naše přeslička rolní vytváří brzy zjara bělavé plodné lodyhy, vysoké nejvýš 50 cm a nesoucí na vrcholu 4–8 cm dlouhý výtrusnicový klas. Zato později vyrostou z plstnatého oddenku letní sterilní lodyhy, bohatě větvené a dosahující někdy výše až přes 150 cm. Na světě mimo Austrálii a Oceánii roste kromě zmíněných desíti evropských dalších asi 20 druhů přesliček, z nichž některé mají lodyhy ještě mnohem delší, např. tropická jihoamerická liánovitá přeslička obrovská dosahuje délky až 12 m. Na tomto místě bych rád upozornil čtenáře, že všechny druhy přesliček jsou jedovaté, některé více, jiné méně, např. jmenovaná přeslička největší obsahuje glykosid ekvisporosid. Přesto si jistě pro svou výjimečnost zaslouží ochranu. Vždy zdaleka ne na celém území našeho státu se mohou obyvatelé s tímto rostlinným druhem setkat, chybí např. v celých jižních a západních Čechách, v prostoru jižně od Prahy, kromě Telečska na celé Českomoravské vrchovině a jinde. Nejhojnější je na východní Moravě, kde navazuje její výskyt na výskyt ve slovenských Karpatech, v Čechách se s ní setkáme především v okrajových územích Severočeské křídové tabule, zvláště v Českém ráji, a jak ukazuje připojená mapka (obr. 1), výskyt v okolí Starých Hradů (znázorněno černě vyplněným čtvercem) tvoří nejjižnější okraj arely s centrem v Českém ráji. (Kromě zde uvedené lokality jsem ji uváděl též v příspěvku I, II, V a VI). V detailu sledováno, lokality od Semil a zvláště od Turnova zčásti kopírují terasy mladotřetihorní a pleistocenní Jizery, jakož i výstupy vápnitých jílů a slínů. Druh dobře indikuje sesuvné půdy.

1. Mapka rozšíření přesličky největší v České republice (orig. B. Slavík).

Projdete-li se po břehu starohradského rybníka, setkáte se samozřejmě i s rostlinami méně zajímavými, bez přímé vazby na rybník, často ruderálními či plevelnými. Upozorním jen na některé: hvězdovnice roční (Stenactis annua), zplanělá petúnie zahradní (Petunia atkinsiana), ostřice srstnatá (Carex hirta), krabilice zápašná (Chaerophyllum aromaticum), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), pěour maloúborný (Galinsoga parviflora) a pěour srstnatý (G. ciliata), kakost luční (Geranium pratense), pastinák setý (Pastinaca sativa), mléč drsný (Sonchus asper) a čistec bahenní (Stachys palustris).

Projdeme-li dále k jihovýchodu za cestu vedoucí k mostku přes potok, dostaneme se ke třem sádkovým rybníčkům, v době mé návštěvy v červenci 1996 vypuštěným. Menší sádka, částečně ještě s vodní hladinou, hostila pěkný porost růžově kvetoucího vodního morfotypu rdesna obojživelného (Polygonum amphibium), na bahnitém dně největší sádky rostly kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), rukev lesní (Rorippa sylvestris), přeslička bahenní (Equisetum palustre) a bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis).

V září 1997 jsem měl možnost se krátce zastavit u rybníka u dvora Milkovice západně od Libáně. Rybník je přibližně stejné velikosti jako předchozí a nachází se v nadmořské výšce 220 m. Hráz je orientována zhruba na jižní straně rybníka, na severní je úzký pruh bahnité litorální zóny, botanicky relativně zajímavější. V době mé návštěvy brázdila hladinu krásná labu se dvěma mláďaty.

2. Parožnatka Braunova (podle I. Dambské a W. Krauseho).

Při břehu a v mělké vodě jsou porosty druhého našeho orobince – orobince úzkolistého (Typha angustifolia), žabníku jitrocelového (Alisma plantago-aquatica), hlavně však množství i mladých exemplářů haluchy vodní (Oenanthe aquatica), která je jedovatá a může způsobit smrt již několik hodin po požití. Hladina je místy pokryta plovoucím drobným okřehkem menším (Lemna minor). Ze zajímavých rostlin ve vodě si musíme povšimnout výjimečně hojného výskytu parožnatky Braunovy (Chara braunii Gmelin, det. Š. Husák); roste v hloubce do 40 cm. Parožnatky patří mezi zelené řasy a připomínají svým tvarem poněkud přesličky (obr. 2); rostou ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách, přičemž jsou příchytnými vlákny zvanými rhizoidy přichyceny v bahnitém nebo písčitém dně. Parožnatka Braunova je kosmopolitem s těžištěm rozšíření v Severní Americe, Evropě a v jihovýchodní Asii. V Evropě roste v západní, střední a jižní části; ve střední Evropě byla nalezena kromě České republiky ve Slezsku, v bavorském území přilehlém k Šumavě a k Českému lesu, v Horním Porýní a v nejvýchodnějším Rakousku. Jde o diagnostický druh společenstev svazu Nitellion flexilis Krause 1969. Rozmezí pH těchto společenstev se pohybuje od 6,5 po 7,0; v říjnu 1998 jsem v tomto rybníku naměřil pomocí pH-elektrody pH oscilující těsně kolem 7,0.

Podívejme se však nyní na severní pobřeží rybníka, kde v střídavě zúženém a rozšiřujícím se pásu se vyskytuje řada druhů rybničního pobřeží, ale i tzv. druhy obnaženého dna. Je to především šáchor hnědý (Cyperus fuscus), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) a rozrazil potoční (V. beccabunga), šovík přímořský (Rumex maritimus), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), rukev obojživelná (Rorippa amphibia), mochna poléhavá (Potentilla supina), merlík červený (Chenopodium rubrum), psárka plavá (Alopecurus aequalis), rdesno obojživelné (Polygonum amphibium), dále tam roste hojně sítina článkovaná (Juncus articulatus), sítina sivá (J. inflexus), ostřice štíhlá (Carex gracilis), oman britský (Inula britannica), pcháč šedý (Cirsium canum), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), máta rolní (Mentha arvensis), lipnice bahenní (Poa palustris), sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), zdomácnělá středoasijská netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a taktéž zdomácnělý severoamerický dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa), pomněnka volnokvětá (Myosotis laxiflora), děhel lesní (Angelica sylvestris), vrbovka růžová (Epilobium roseum), svízel bahenní (Galium palustre), kostival lékařský (Symphytum officinale) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Pobřežní vegetaci na severozápadě lemují keře hlohu jednosemenného (Crataegus monogyna).

Dnešním desátým "Příspěvkem ke květeně okolí Starých Hradů" jsme dosáhli v rámci tohoto seriálu celkového počtu 357 různých rostlinných druhů ze sledovaného území. Celý seriál se stává informačním vodítkem pro všechny zájemce o přírodu Libáňska, aby věděli, s kterými druhy se na popisovaných místech mohou setkat.


Austrálie v zimě

Tak tedy cestování. Bylo plné nezapomenutelných zážitků a dojmů. Znala jsem krásy Austrálie z knih a filmů, objevit ta a mnohá jiná místa na vlastní oči je ovšem zážitek nadosmrti. Projížděli jsme nekonečnými dálnicemi, které vedly skrz pouště béžového nebo červeného písku, kolem jezer zářivě žlutého a někdy i bílého. Kolikráte hořely podél silnice ohně, protože vypalujou trávu, aby zabránili pozdějším požárům v buši (křovinaté krajině, která je plná pichlavých rostlin, i když kolikrát vypadají nezáludně a jsou často plné pěkných kvítek).

Byly to často nedozírné roviny a kolikrát jsme jeli celý den a nespatřili stavení, natož člověka. Někdy ani auto, a to jsem si říkala, že bych se ráda učila jezdit za takových podmínek. Aspoň bych neměla obavy, že to do někoho nebo něčeho napálím. Ohromné hory, co se podobaly středověkým hradům, vybudované přírodou, staré tisíce, miliony let. V jednom takovém úchvatném místě, do kterého jsme dorazili po dlouhé, krkolomné jízdě a takřka po "čuchu", celé pohoří bylo ve velkém kruhu jako zářivý zlatý prsten, velice vyšperkovaný špičatými kvádry. Bylo to pohoří vytvořené ohromným meteoritem, který stvořil výbuch kapacity sta atomových bomb. Jsem ráda, že jsem nebyla v tu dobu nablízko, aspoň doufám.

Projeli a prošlapali jsme skaliska červená i zlatavá a vůbec barev všelijakých, také jsme narazili na aboriginské malby a kamenem vytesávané znaky a tvary tvořené před mnoha tisíci lety. Ani ti domorodci sami neví, co znamenají. Koupali jsme se pod vodopády, kde je stále pěkně čistá voda, jaká se na mnoha místech na světě již nenajde. V tropických řekách a tůních bylo nebezpečné jít do vody obývané krokodýly, a tak i přes pěkná vedra jsme dali v tom případě přednost sprše, buď někde v kempu, a nebo v našem putovním náklaďáku, tedy domě na kolech.

Ve slavném Národním parku Kakadu jsme strávili krásný týden zrovna po době dešů, a tak mnohá území byla nepřístupná. I vypravili jsme se na túru po vodě a poprvé jsme spatřili pěkné krokodýly kusany docela zblízka. Je to neuvěřitelné, že mohou vyskočit i jeden a půl metru do výšky z vody za potravou. Jezera porostlá lekníny a lotusy byla navíc zkrášlena vodními ptáky ladných tvarů. Kolikrát se hašteřili o ryby, každý se snažil hlídat lovící území, byla to veselá podívaná, ale až uhodí velká sucha, která přijdou každým rokem, a řeky a jezera kolikráte velkých rozměrů vyschnou, budou to smutné časy a mnoho jich to nepřežije. Ptáci jsou na tom ještě docela dobře, protože přelétnou do jiných území, kde je možné vidět nějakou tu vodu z výšky, pozemská a vodní zvířata jsou na tom v tu dobu špatně. Taková je ale příroda na velkých územích Austrálie a člověk, hlavně farmář s ovcemi, k tomu přispívá kácením stromů. Snad se jich už dost poučilo ze situace.

Letěli jsme nad Kakadu malým letadlem, pohled z výšky na pohoří a vodopády byl úchvatný. Dále jsme letěli helikoptérou nad zvláštním pohořím Bungle Bungle v západní (Western) Austrálii. Jednou jsem je malovala více méně podle své představy a vyneslo mi to cestu do Evropy po 21 letech. Takže to byl velký sen vidět je ve skutečnosti. Zážitek to nadosmrti. Využila jsem mých "životních úspor" k tomuto uskutečnění svého snu a vůbec toho nelituju. Austrálie mi ještě více přirostla k srdci.

Takže jsme podnikli výlety na pár ostrovů a z nich byl snad nejvýznamnější Fraser Island, který je největším pískovým ostrovem na světě. Písek je v době nízké vodní hladiny (odlivu) pěkně tvrdý a promění se v dálnici. Byl to dobrý zážitek projíždět se podél mořských vln. Při přílivu to je ale nebezpečné. Vlny tam mají velkou sílu, a tak cestovatel musí sledovat, co se děje s vodou a pískem. Nezahrabali jsme se, Bruno to zvládnul výtečně.

Účastnila jsem se záchrany nově vylíhnutých želviček, uvíznutých v písku. Nosila jsem je do vody, bylo to ale vysilující, protože je vlny zase nosily zpátky na písek. Šlo to kolem dokola více jak dvě hodiny, a to se kolem už shromažďovali draví ptáci a divocí psi Dingo, se kterými je na ostrově problém, protože lidi kolikrát po sobě neuklidí zbytky jídla, i když jsou odpadkové koše nablízku. Někdy i ty Dingo krmí, takže oni už nechtějí ani lovit, jenom vymáhají jídlo od lidí …

Teď tady je již léto a konec školního roku. Měla jsem spoustu práce s vysvědčením a závěrečnou výstavou pro 150 dětí ve škole, kde vyučuji. Také jsem jakýmsi zázrakem zvládla svou sólovou výstavu v Sydney. Byly to ale obrazy, které jsem většinou začala po svých cestách konaných před odletem do Evropy. Dokončila jsem je po příjezdu. Nové náměty se prozatím na plátno nedostaly, bude to trvat delší dobu. Zajisté Vám o tom dám vědět. Budu ráda udržovat kontakt ….. Stejně tak bych to mohla říci o Brunovi.

Posíláme Vám mnoho pozdravů a stále vzpomínáme, jak jste k nám byli milí a jak je tam u Vás krásně.

Sydney 6. 12. 1997

Dagmar Hoffmannová a Bruno Tucci

Děkujeme za příspěvek z jižní polokoule a těšíme se na další výstavu obou přátel Starých Hradů u nás.


Z vašich dopisů

Vážený pane Tobiáši!

Již asi tři týdny se připravuji, že Vám napíšu a pošlu Vám tu naši písničku o Libáni. Jsem ročník 1925 a pocházím ze Zlivi. Také naše třída se schází. První setkání jsme měli po čtyřiceti letech v libáňské škole a potom jsme šli do Starých Hradů. Bylo nás hodně, dokonce i paní učitelka Havlová a pan učitel Španihel. Další setkání bylo v Libáni v Radnici, a tam nám Máňa Kuželová četla z Listů starohradské kroniky. Moc se mi to líbilo a od té doby je odebírám, vždycky se na ně moc těším. Jejich zasílání mi tenkrát zařídil Karel Chaloupský. Letos jsme byli na setkání už podeváté a ještě jsem žádné nevynechala.

V posledním čísle se mi moc líbil ten Vᚠčlánek, četla jsem ho už několikrát. Dobře se pamatuji, když Naši milou Libáň hrávali v rádiu, líbila se mi tak, že jsem si ji napsala a dodnes ji mám. Možná, že nejsem sama a že Vám ji už poslal někdo z Libáně. Přeji Vám vše nejlepší, hlavně zdraví a ještě hodně dalších setkání v Libáni i ve Starých Hradech.

Míla Kulhavá-Adamcová, Děčín

Také paní Hana Mařanová-Arnoldyová z Litoměřic nám poslala podobný dopis a text písničky doprovodila slovy: "Na přání pana Bohumila Tobiáše posílám píseň o Libáni. Skladatel tohoto pochodu patřil do rodiny dnes už zemřelého pana lékárníka PhMr. Miroslava Noska. Byl bratrem jeho maminky. Tak to vím z tatínkova vyprávění. O skladateli textu nic nevím … "

Děkujeme oběma čtenářkám za dopisy a na závěr otiskujeme hledaný text Pochodu libáňských rodáků, který na slova Viléma Neubauera složil Jaromír Kolárský.


Staré Hrady v tisku

– Snímky z průběhu komunálních voleb v Sedlištích přinesly Noviny Jičínska 16. a 21. 11. O Starých Hradech se zmínili ve svých volebních novinách také Čestmír Jung (Křížem krážem naším regionem) a Jiří Liška (S námi proti hazardu), o volbách ve Starých Hradech psaly Noviny Jičínska 25. a 28. 11.

– Snímek pomníku padlých v Sedlištích otiskly Muzejní noviny Jičín (říjen 1998).

– O výzdobě starohradského kostela se zmínily Literární noviny č. 36/98; velký článek PhDr. Jana Chlíbce na toto téma byl v časopise Umění č. 1–2/98.

– Článek Františka Táborského z našeho časopisu z roku 1994 o pomístních jménech na katastru Sedliš recenzuje sborník Acta Onomastica z roku 1997.

– Svůj vztah ke Starým Hradům prezentují K. Bílek v ročence Kruhu přátel muzea Varnsdorf, E. Bílková v Novinách Jičínska 19. 10. a v časopisu Od Ještěda k Troskám č. 5–6/98, E. Bílková ml. v Novinách Jičínska 9. 9., J. Bílková v časopise Czechoslovak History Newsletter č. 2/98, Vl. Macura ve Tvaru č. 18/98. V Novinách Jičínska 17. 10. je zaznamenán vztah Adolfa Branalda z pera V. Krejči, v Místních novinách Podbezdězí č. 10/98 píše O. Šumberová o vztahu Jiřího M. Paláta, Lidové noviny 14. 11. připomínají starohradského rodáka Karla Poláka a Josef Pavlík upozorňuje v Novinách Jičínska 24. 11. na výročí úmrtí našeho spolupracovníka Františka Škody.

– O dojmech z návštěvy pracovny Elišky Krásnohorské ve Starých Hradech píše Vlastimil Krejča v Novinách Jičínska 8. 10.; archivní fondy uložené ve Starých Hradech připomínají Knihkupec a nakladatel č. 6, 7–8 (zprávy o archivu Svazu českých knihkupců a nakladatelů), Lidové noviny 4. 11.–6. 11. (TomᚠZahradníček píše o O. Sedlmayerové a T. G. Masarykovi), Alternativa nova č. 9–10/98 (Libor Pavera hodnotí bibliografii Karla Poláčka), Rodina a škola č. 8–9/98 (Karel Rýdl upozorňuje na Eduarda Štorcha) a Lidové noviny 5. 12. (Jaroslav Kašpar připomíná Boba Hurikána).

– Starohradské výstavy zaznamenaly také noviny Sunday Observer (vycházející na Srí Lance) 12. 10. 1997 (Jayantha Gomes); Noviny Jičínska 22. 10. a 2. 11. (Eva Hnyková); Noviny Jičínska 14. 9. a Nové noviny 18. 9. (Václav Macháň); Noviny Jičínska 7., 18., 25. a 29. 9., Lidové noviny 15. 10. a Nové noviny 16. 10. (Jiří Qido Valter); Noviny Jičínska 30. 9., 3., 5., 6. a 7. 10. a Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách č. 4/98 (Miloš Gestner).

– Účast starohradské stavební huti při výstavbě kostela v Údrnicích připomínají Noviny Jičínska 20. 11.

– Veselický zpravodaj č. 14 – prosinec 1998 uveřejňuje v seriálu Kulturní památky v okolí naší obce upozornění na památky Starých Hradů, Libáně, Osenic a Dětenic. Zajímavé je i Povídání o lesu Křižánku.

– Slovo a Zemské noviny 10. 12. informovaly v příloze o Jičínsku i o zámku Staré Hrady.

I v knize Jana Mikesky Tajemství P. S. aneb odhalení autora textu Janáčkova Zápisníku zmizelého (Lípa Vizovice 1998) je poděkování pracovníkům LA PNP Staré Hrady za pomoc při shromažďování materiálu o spisovateli Ozefu Kaldovi.

Okresní muzeum a galerie Jičín vydalo k 80. výročí vzniku Československa mimořádné číslo Muzejních novin, které kromě přehledného článku prof. Roberta Kvačka přináší výňatky z kronik okresu o životě za 1. světové války a o událostech 28. října 1918 (kromě jiných tu jsou i záznamy z Libáně, Údrnic, Markvartic, Křešic atd.) a fotografie pomníků padlých s jejich nápisy z některých obcí (mj. Cholenice, Záhuby, Brodek, Batín, Sedliště, Horní Rokytňany, Psinice, Křešice, Dětenice). Z Markvartic, Starých Hradů, Střevače, Údrnic a dalších míst jsou pouze citovány nápisy z těchto pomníků. Čtyřiadvacetistránkové číslo redigované Jiřinou Holou stojí za přečtení a uložení v knihovně.

Handbuch der historischen Stätten Böhmen und Mähren. Tuto příručku vydalo v letošním roce nakladatelství Alfred Kröner Verlag ve Stuttgartu. Svazek týkající se Čech a Moravy redigovali J. Bahlcke, W. Eberhard a M. Polívka. Výstižné heslo o zámku Staré Hrady zpracoval PhDr. Jindřich Francek, ředitel Státního okresního archivu v Jičíně.

Jiří Daniel: Mé myšlenky se velice nepodobají dýmu. Péčí Marka Tomana vyšla v nakladatelství Torst obsáhlá kniha, na jejíž vydání přispěla i obec Libáň. A jak také ne, když Jiří Daniel, vlastním jménem František Schulmann (1916–1945), vyrůstal v Libáni, kde byl jeho otec ředitelem cukrovaru a kam za ním jezdili i jeho přátelé Kamil Bednář, Jiří Orten, Zdeněk Urbánek či Ivan Blatný. Kniha obsahuje Danielovy verše, deníkové záznamy, prózy; doplněna je podrobnou bibliografií, doslovem, poznámkami a fotografiemi. Naši čtenáři by ji rozhodně měli znát!

Do Sborníku příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové Facta probant homines, který vydalo za redakce Ivana Hlaváčka a Jana Hrdiny nakladatelství Scriptorium v Praze 1998 (591 s.), přispěli také naši krajané Karol Bílek a Jan Hrdina. V zajímavém příspěvku J. Pařeza a P. R. Pokorného Liber instrumentorum se dovídáme, že v registrech palatina Jiřího Bartholda Pontana z Braitenberka je i opis dispensu z roku 1597, jímž bylo potvrzeno uzavření manželství Oldřicha Desideria Pruskovského a Ludmily z Lobkovic.

Ve 12. svazku Knihovničky Českého ráje (Sobotka 1998, 48 s. a přílohy), kterým je práce Františka Stašky Legionáři ze Sobotecka, je uveden i ruský legionář Miloslav Patka, rodák ze Starých Hradů (7. 1. 1885), po návratu hajný ve Střelči. Také v knize Paměti legionáře Josefa Heřmanského z Dobrovice (Okresní muzeum Mladá Boleslav 1998, 164 s.) najdeme připojený soupis legionářů z mladoboleslavského okresu.

Poetická místa Jičínska. Nedatovaná skládačka, kterou vydal Okresní úřad Jičín, obsahuje na 8 stranách 12 kreseb a mapku malířky Kateřiny Krausové. Škoda, že jako obvykle vyšel naprázdno jih okresu (Libáňsko, Kopidlensko, Vysokoveselsko, okolí Markvartic, Veliše, Jičíněvsi atd.), i když i zde je řada poetických míst. Také neopravené tiskové chyby (Jíčín, Semtínská lípa aj.) jsou zbytečnými vadami na kráse.


Drobné zprávy

Pracovnu Jaroslava Vrchlického umístěnou ve starohradském zámku jsme zhlédli v České televizi 25. 10. v pořadu Kronika česká.

Dr. Jan Wagner vyprávěl 5. října na stanici Vltava Českého rozhlasu i o svém vztahu ke Starým Hradům, kam často zajížděl jako pracovník literárního archivu Památníku národního písemnictví. Na Svobodné Evropě vyprávěla o Starých Hradech spisovatelka Jana Červenková.

Starohradskou zámeckou galerii obohatili svými dary malíři Václav Macháň, Miloš Gerstner a Jiří Qido Valter. Děkujeme!

Letošní Státní cenu za literaturu obdržel spisovatel a literární vědec Vladimír Macura, ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky a častý návštěvník Starých Hradů. Blahopřejeme!

Novým majitelem zámku v Dětenicích se stal pražský podnikatel Pavel Ondráček.

Jubilejní výstava malíře Vladimíra Komárka k jeho letošním sedmdesátinám proběhla na podzim s velkým úspěchem v jičínské galerii.

Narození: dne 18. 11. 1998 se narodil v Jilemnici Ondřej Havel, syn nových obyvatel Sedliš paní Daniely Toboříkové-Zubaté a pana Stanislava Havla.

Letošní předvolební kampaň proběhla v našich obcích klidně, z plakátů se na nás dívali kandidáti do senátu pánové Čech, Drobeček, Jung, Liška a Novák, ale pouze pan Čestmír Jung (nezávislý kandidát KDU – ČSL) uspořádal 21. října besedu ve Starých Hradech. Ve 2. kole senátních voleb porazil pan MVDr. Jiří Liška Františka Ringo Čecha, ovšem účast voličů byla slabá. Výsledky komunálních voleb otiskneme příště.

80. výročí Československé republiky vzpomněli občané Sedliš 28. října na návsi u pomníku padlých. Promluvil starosta obce, uniformovaní členové Sboru dobrovolných hasičů položili k pomníku kytici a poté si přítomní prohlédli v kanceláři obecního úřadu výstavu místních kronik. Se smutkem konstatujeme malou účast občanů i skutečnost, že pouze obecní úřad byl v tento den ozdoben praporem.

Vlastivědná společnost Mladoboleslavska byla založena 9. 12. 1998 v sídle Okresního muzea na mladoboleslavském hradě za účasti asi 60 členů. Předsedou byl zvolen Jiří Matta, místopředsedou Luděk Beneš.

Jihočeští muzejníci z Vodňan, Písku a dalších míst navštívili 1. října starohradský zámek a se zájmem si prohlédli zvláště pracovny spisovatelů A. Jiráska, E. Krásnohorské a J. Vrchlického.

Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Sedliště se konala v sobotu 28. 11. 1998 v budově Obecního úřadu. Za okrsek byl přítomen pan Hynek z Libáně. Novým předsedou byl zvolen pan Jaroslav Linhart, jednatelem se stal pan Bohumil Císař, zástupcem velitele pan František Javůrek. Po vyčerpání programu schůze setrvali přítomní v přátelské zábavě.

Kulturní kalendář: 23. 10. 1913 se narodil libáňský vlastivědný spisovatel Bohumil Lukáš. 9. 11. 1988 zemřel libáňský malíř a nᚠspolupracovník František Škoda. 14. 11. 1883 zemřel libáňský vlastivědný spisovatel a archeolog, okresní tajemník Václav Jaromír Černý. 31. 12. 1898 zemřel libáňský rodák, učitel František Pískač, autor řady článků a brožur o našem kraji.

Blahopřejeme přátelům Starých Hradů: 16. 10. 1982 se narodil malíř prof. Vladimír Hendrych. 2. 11. 1928 se narodil malíř a grafik Vladimír Kopecký. 9. 11. 1928 se narodila spisovatelka Ilona Borská. 30. 10. 1938 se narodil PhDr. Zdeněk Pousta, ředitel Archivu Univerzity Karlovy v Praze. 24. 12. 1933 se narodil prof. Josef Picek, vynikající klavírista a sbormistr. 31. 12. 1928 se narodil malíř, národopisec a kulturní historik PhDr Josef V. Scheybal.

Naši jubilanti: 2. 10. 1928 se narodila paní Milena Říhová ze Starých Hradů. 12. 10. se dožila 70 let paní Marie Havlíková ze Sedliš. 75. narozeniny oslavily 22. 10. paní Zdenka Beránková ze Sedliš a 28. 10. paní Zora Trnková ze Starých Hradů. 3. 12. se dožívá 65 let paní Marie Kubíková ze Starých Hradů. 21. 12. oslavuje 75. narozeniny pan Jaroslav Říha ze Starých Hradů. Blahopřejeme!


Místo pozvánky

Sbor dobrovolných hasičů Sedliště zve na svůj tradiční ples, který se koná 13. února 1999 v kulturním sále ve Starých Hradech. Hraje oblíbená Příchvojanka.


Milí čtenáři,

opět se sešel rok s rokem a my jsme zde s několika informacemi. Končíme 21. ročník našeho časopisu, který měl i letos 900 odběratelů. Jeho rozsah byl také stabilní – 4 čísla a každé z nich 32 stran textu a 4 stránky obálky. Text bohatý a různorodý s aktualitami ze života našich obcí i s cennými články vzpomínkovými a vlastivědnými, které vám přibližovaly přírodu, historii i památky Libáňska. Ne nadarmo si našeho časopisu všímají i odborníci a chválí jeho úroveň.

Za to vše musíme opět poděkovat všem, kdo k našemu periodiku patří. Jsou to autoři článků, fotografií a kreseb, jimž neplatíme žádné honoráře, jsou to obětavci, kteří zdarma expedují každé číslo nebo roznášejí výtisky po Libáni, po Jičíně, v Dolním Bousově, v Sedlištích i ve Starých Hradech, je to celá redakce, která rovněž pracuje bez nároku na odměnu – a musíme poděkovat i tiskárně, která má (oproti České poště) velmi vstřícné ceny. A také musíme poděkovat všem stálým odběratelům – za občasné dopisy, zprávy, novinové výstřižky o našem kraji a především za zvýšené předplatné, které většina z vás posílá. Díky všem těmto okolnostem může časopis vycházet v takovém rozsahu a s takovým obsahem, na který jste si zvykli.

Předplatné proto ponecháváme ve stejné výši jako dosud: 15 Kč za 1 číslo (tzn. cena tiskárny a poštovného), takže celoroční předplatné je 60 Kč. A tak jako v minulých letech opakujeme svou výzvu: kdo můžete, pošlete víc, kdo nemůžete, pošlete méně – kolik se sejde na předplatném, tolik můžeme do časopisu investovat – jiné zdroje financí nemáme, sponzoři ani inzerenti o nás zájem nemají. Děkujeme vám všem již předem!

Redakce LSK


Jiří Qido Valter: Staré Hrady


Jiří Škopek: Staré Hrady


Menu