Petr Volf: "Pilařova tvorba není dobrá"

Jičín - Tato slova slyšeli vedoucí představitelé kulturních zařízení našeho města z úst podnikatele Petra Volfa na schůzce svolané ve středu 18. února do salonku Porotního sálu.

Měli se zde poradit, jak lépe připomenou tvorbu akademického malíře Radka Pilaře s přihlédnutím k osobě Václava Čtvrtka a J.Š. Kubína. Tito umělci se největším podílem zasloužili o propagaci našeho města svým dílem a kdo pamatuje osobní nasazení Mistra Pilaře při práci s dětmi na jednom z prvních pohádkových festivalů, tak nemůže zapomenout. Představitelé naší kultury byli doslova šokováni Volfovými slovy i jeho další větou, v které doporučoval, aby výstavu s průřezem celoživotní Pilařovy tvorby převzal Písek, jeho rodné město. Pokud netrpíme ztrátou paměti, tak si jistě vzpomeneme, že pan Volf stál i za projektem neslavného "Waldštejnlandu" a rovněž za úmyslem jisté změny koncepce Valdštejnova náměstí. Nijak nezdůvodněný nenávistný postoj Petra Volfa vůči dílu akademického malíře Radka Pilaře je obzvláště pikantní v době, kdy prestižní pražská výstavní síň Mánes pořádá výstavu jeho obrazů z let 1960 - 1993 zaštítěnou dr. Jaroslavem Šedivým, ministrem zahraničí, a kterou sponzoruje magistrát Prahy, Česká televize a dále například Philips ČR.

Vedoucí pracovníci kulturních zařízení našeho města se jednomyslně přiklonili k návrhu ředitele Okresního muzea a galerie v Jičíně Jaroslava Gottlieba, aby výstava umístěná dnes v prostorách muzea byla přemístěna do lepších prostor po tiskárně Mondial v přízemí arkádového nádvoří a byla doplněna o expozici V. Čtvrtka a J.Š. Kubína. Jaroslav Gottlieb připomněl, že pro tuto expozici poskytne pomoc. Muzeum má ve svých sbírkách například postel, na které spával Václav Čtvrtek.

Porady se účastnili i zástupci Krátkého filmu Praha s nabídkou svých výstav. Jako prostor pro umístění expozic krátkého filmu byla navržena sklepní prostora v nejstarší části zámku, pro kterou se hledá obtížně využití.

Jednomyslné stanovisko vedoucích představitelů jičínské kultury je doporučením městské radě, jak dále postupovat při možném využití uvolněných prostor po tiskárně Mondial.

(ras)

odkaz přidal Server Jičín


Otevřená odpověď starosty města

Jičín - Zámecký park bude po své obnově jednou z ozdob města. To je moje základní a hlavní odpověď na otevřený dopis manželů Kaplánkových z minulého čísla Nových Novin.

Obecně jsem velmi rád, že občané aktivně reagují na dění v Jičíně, že přicházejí se svými názory, a že mají snahu pomoci řešit některé problémy města. O tom, že zámecký park nutně potřebuje obnovit, se diskutuje již řadu let. Vždyť prvé projekty na jeho rekonstrukci vznikly již koncem 70. let. Není to tedy žádná nová myšlenka, pouze stále se zhoršující stav parku nás nutí konečně přistoupit k vlastní obnově. Park je významným historickým a architektonickým objektem. Proto každý větší zásah musí připravit odborník na zahradní architekturu a následné studie a projekty jsou posuzovány nejen státními orgány, ale i specializovanými pracovišti. To je samozřejmě i jedna ze základních podmínek pro získání státní dotace a my bychom chtěli park rekonstruovat s finanční pomocí státu. Základní studie je již připravena. Vypracoval ji ing. Drahoslav Šonský z Atelieru zahradní a krajinářské tvorby v Dobřejovicích. Mohl bych teď z této studie citovat a polemizovat s myšlenkami a názory manželů Kaplánkových. Tuto odbornou polemiku bych však raději nechal na autorovi projektu.

Požádal jsem proto architekta Šonského, aby obhájil svoji studii přede všemi, kteří se zajímají o budoucnost parku a mají třeba i odlišné názory na to, co vše by se mělo v parku udělat. Architekt Šonský představí svůj projekt a bude o něm s vámi diskutovat ve čtvrtek 12. března od 13. hodin v přednáškové místnosti Okresního muzea v Jičíně. Myslím, že by bylo dobře, kdyby po tomto setkání Nové Noviny přinesly o chystané obnově zámeckého parku podrobnější a odbornější informace, aby se mohla potvrdit slova, která jsem použil v úvodu své odpovědi.

Jiří Liška - starosta


Dobré řemeslo ještě nevymřelo

Jičín - Pokud si myslíte, že pořádná pečlivá řemeslnická práce vymírá, vypravte se podívat na seřezávání našeho lipového stromořadí. Dívejte se zpovzdálí nahoru, kde kraluje pan Dousek. Sám manipuluje s výsuvnou plošinou nahoru a dolů, doleva a doprava. Sám vyřezává v přerostlých větvích klín na vhodnou stranu a větev pokládá tam, kam chce. Ještě jednou seřízne úzký kruh větve, aby byl řez hladký, a ošetří ho dezinfekčním nátěrem. Přitom neřeže tak, aby z jedné polohy plošiny zkrátil co nejvíce větví, ale dbá na vejčité seřezání lípy.

Dole stačí zaměstnat tři pomocníky, kteří větve rozřezávají, rovnají do hranic a hromadí chrastí. Kvalitní práce! Paní Fišerová, rozená Mazánková, která si vzala seřezání lip za své a každý rok na ně přispívá až dvaceti tisíci korunami, může mít radost.

(Ú)


Calipso vyrábí z vody a mouky

Jičín - Zřejmě dvě stě třicet korun zaplatí firma Calipso za každý čtverečný metr městských pozemků nedaleko stávající firmy Ronal. Do konce roku 1999 zde má na zelené louce vyrůst moderní průmyslový areál na výrobu a zpracování pšeničných produktů.

Firma Calipso podniká ve stejném oboru od roku 1991 v Lázních Bělohrad. Provoz tam je však zastaralý a výroba probíhá v pronajatých prostorách, proto tedy investice do stavby nového komplexu. Důležité je, že firma do Jičína přemístí své sídlo, čímž se stane novým zdrojem financí plynoucích do městské pokladny.

První fáze výstavby (do roku 1999) má podle hrubých odhadů stát 165 milonů korun. Zaměstnání zde v té době najde 100 pracovníků (10 řídících funkcí, 50 mužů ve výrobě a 40 žen v balírně).

Do roku 2005 bude ukončena druhá fáze - výstavba mlýna za 220 milionů korun. Konečný počet zaměstnanců by se měl pohybovat v rozmezí 230 - 250.

Technologie závodu je konstruována podle nejpřísnějších požadavků pro provoz v zemích EU, hlavními surovinami jsou mouka a voda, a proto ekologické zatížení krajiny má být zcela minimální.

(mar)


Zveme na diskusi o zámeckém parku

Jičín - V posledních dnech zaznamenáváme zvýšený zájem a polemiky obyvatel okresního města k navrhovaným rekonstrukcím historických prostor zámeckého parku. Na stránkách Nových Novin se na toto téma objevilo několik názorů.

Všichni dohromady pak máme jedinečnou možnost vyjádřit k celé záležitosti svůj názor před osobou v tuto chvíli nejpovolanější, autorem základní studie rekonstrukce parku, ing. Drahoslavem Šonským z Atelieru zahradní a krajinářské tvorby v Dobřejovicích.

Představení projektu a následné přimomínkování i veřejná diskuse proběhne ve čtvrtek 12. března 1998 od 13. hodin v přednáškové místnosti Okresního muzea v Jičíně.

(mar)


Kořalka se tady vyrábět nebude

Kopidlno - Mnohaletá nepříznivá situace rozestavěného cukrovaru Východočeské cukerní společnosti, které chyběly finanční prostředky na jeho dostavbu, se má v příštích měsících obrátit k lepšímu.

V průběhu dubna by měla být zahájena demontáž dosud nepoužité výrobní technologie na zpracování cukru, o jejíž odkoupení projevilo zájem několik firem. K zahájení výstavby lihovaru by pak mělo být přistoupeno v příštím roce. Hlavním výrobním produktem lihovaru se však nestanou alkoholické nápoje, nýbrž etanol.

Stoprocentní technický líh se průmyslově používá například v rafineriích jako antidetonační přísada do pohonných směsí.

(mar)


Hospodaření v městských lesích

Nová Paka - Lesní hospodář ing. Jiří Bekr seznámil Městskou radu v Nové Pace s desetiletým hospodářským plánem na roky 1998 - 2007. Podle tohoto plánu bude každoročně vytěženo 850 kubických metrů dřeva. Jedná se nejen o těžbu mýtní , ale i průklestovou a kalamitní, která bude doplněna výsadbou. Zatím převažují porosty jehličnanů, ale do budoucna se počítá s větším zastoupením listnáčů. Město Nová Paka vlastní 144 ha lesa různého stáří, přičemž převažují porosty sedmdesáti až osmdesátileté, které byly vysazovány po mniškové kalamitě na počátku dvacátých let. Lesní majetek není sice dosud zapsán na vlastnickém listu města (s tím lze počítat nejdříve příští rok), ale to nebrání řádnému hospodaření, jemuž ovšem předcházela velmi pracná a náročná identifikace a převzetí od Lesů ČR. Lesní hospodář je koordinátorem a garantem odbornosti lesního hospodaření, ostatní práce jsou prováděny smluvně, přičemž očekávaný zisk má činit asi 400 tisíc korun.

(ku)


Optika se špičkovou technologií

Jičín - V minulých dnech byla rekonstruována oční optika na Husově třídě. Majitel firmy Jan Horna nám v krátkém rozhovoru přiblížil novinky ve vnitřním vybavení prodejny a zároveň nás seznámil s nově instalovanou moderní dioptrickou technologií.

"Návrh nového vybavení, výrobu a instalaci provedla firma architekta J. Hořejšího, který zde využil několikaleté profesionální zkušenosti právě v oblasti zařizování interiérů očních optik. Současné uspořádání prodejny umožňuje zcela nový přístup k zákazníkům a způsob prodeje. Obruby brýlí a ostatní zboží je vystaveno ve vitrinách, takže zákazník pohodlně prohlíží, vybírá a zkouší. Není už závislý na prodávajícím, jako tomu bylo u klasického pultového prodeje. Optik při výběru obrouček i skel samozřejmě asistuje a odborně radí. K tomuto účelu jsme instalovali dva přizpůsobovací stolky, u kterých zákazník v klidu a zcela samostatně vybírá a zkouší.

Velké zlepšení kvality práce dosahujeme broušením skel na novém bezšablonovém automatu. Ten umožňuje naprosto přesné zabroušení skel do obrub, samozřejmě při dodržení všech parametrů kladených na zábrus brýlových skel. Zvláště důležité je, aby optické středy skel korespodovaly se středem oka. Přesnosti, kterou dosahujeme pomocí nového automatu, nelze při ručním zabrušování nikdy docílit. Preciznost opracování skel naši zákazníci ocení i u bifokálních skel, zvláště pak u dílu do blízka a u progresivních, neboli multifokálních skel (s plynulým přechodem z dálky do blízka), kde jsou na zábrus kladeny nejvyšší požadavky.

Výrobců těchto automatů je ve světě celá řada, my jsme se však rozhodli pro nákup posledního modelu, který na výstavě v Paříži získal nejvyšší ocenění.

Do technického zázemí naší optiky patří samozřejmě i autorefraktokeratometr s projekčním optotypem na zkoušení brýlí. Zákazníka jsme tedy schopni obsloužit zcela kompletně, počínaje stanovením refrakce (určením dioptrií), nabídkou širokého výběru obrub a konče zhotovením brýlí."

Pokud váš obličej zdobí brýle stejně tak jako můj, návštěvu oční optiky Jana Horny vám vřele doporučuji. Příjemné prostředí a špičková technika to je to, co oči nás "obrýlených" potřebují.

(tom - PI)


index