Okresní muzeum a galerie Jičín, Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín, tel., fax: 0433/532204.


Jičín – centrum. Při pravé straně náměstí valdštejnský zámek – sídlo muzea.


Muzeum je v 1. nádvoří valdštejnského zámku, v 1. poschodí, otevírací doba 9 - 17 hodin denně mimo pondělí. Vstupné 25.- Kč dospělí, 10.- Kč děti, studenti, důchodci. Rodinné vstupné 50.- Kč.

Muzeum spravuje přes 80 000 předmětů v historických a přírodovědných sbírkách. Návštěvnický okruh probíhá v osmi sálech zaměřených tematicky na archeologii, středověk, Albrechta z Valdštejna, feudalismus, národní obrození, období 1866 - 1918, 1918 - 1945 a přírodu regionu. V letošním roce bude zpřístupněna expozice věnovaná vlivu Albrechta z Valdštejna na Jičín, působení jezuitů ve městě a založení gymnázia v Jičíně, zajímavý je i salonek připomínající diplomatická protinapoleonská jednání Ruska, Pruska a Rakouska v r. 1813. V loňském roce byla veřejnosti poprvé zpřístupněna spojovací chodba mezi zámkem a kostelem sv. Jakuba Většího vedoucí do panské oratoře s expozicí barokních soch J.J.Jelínka.


Galerie v jižním křídle zámku soustřeďuje díla především regionálních výtvarníků. Otevírací doba 9 - 17 hodin denně mimo pondělí. Vstupné 20.- a 5.- Kč.


Plán výstav v r. 2000
Galerie:

17. 2. – 9. 4.
POJĎTE SI HRÁT s panem malířem Janem Zrzavým

22. 4. – 25. 6.
JOSEF JÍRA
Výstava věnovaná životnímu jubileu autora

1. 7. – 3. 9.
KRÁTKÝ FILM PRAHA
Ukázky z animovaných filmů pro děti.

12. 9. – 8. 10.
ALBATROS – ILUSTRACE ZDEŇKA MILLERA

14. 10. – 19. 11.
FITOS – P. VAŠICA
Výstava tiskařských strojů a tvorba plakátů.

30. 11. – 31. 12.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA


Výstavní chodba

24. 2. – 2. 4.
NOVÉ NÁLEZY – ARCHEOLOGIE

v týdnu 3. – 7. 4.
VÝROBA SMRTEK V UČEBNĚ VÝTVARNÉHO OBORU LŠU

v pátek 7. 4. ve 14.00 hodin
po vernisáži velikonoční výstavy v chodbě muzea průvod a VYNESENÍ ZIMY Z MĚSTA, vhození do Cidliny

6. 4. – 7. 5.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
aneb Jak zdobí vejce příroda a my

11. 5. - 11. 6.
ORCHIDEJE Z ČESKÉHO RÁJE
Fotografie, herbář.

15. 6. - 16. 7.
MALOVANÉ HEDVÁBÍ

20. 7. - 17. 9.
ALBATROS
Ilustrace, skládačky, knihy.

21. 9. - 22. 10.
UŽ MÁTE VYPÁLENÉ?
Recepty, produkty, destil. přístroje.

26. 10. - 3. 12.
RADOMÍR DVOŘÁK
Dřevěné plastiky.

7. 12. - 7. 1.
VÁNOCE V NEDBALKÁCH
Romantika starých časů.

archiv – Výstavy v r. 1999:

galerie:

 • 23. 1. - 21. 3. Ať vám koně jdou...
 • 1. 4. - 30. 5. J. Váchal ve Studeňanech
 • 29. 5. - 22. 8. Výstava rodinné galerie rodu Schliků
 • 28. 8. - 17.10. Vzkazy do dalšího tisíciletí - autorská výstava s dílnou J. Činčery
 • 21.10. - 21.11 Z. Šindlar - grafika
 • 27.11. - 9. 1. Čas - výstava hodin a hodinových strojů

  výstavní chodba muzea:

 • 14. 1. - 14. 2. J. Scheybal
 • 18. 2. - 21. 3. Archeologické nemovité památky
 • 25. 3. - 4. 4. Velikonoční výstava
 • 9. 4. - 9. 5. Radek Dvořák - Sochy
 • 15. 5. - 30. 5. Výstava z přírůstků do sbírek muzea
 • 5. 6. - 27. 6. Výstava z prací absolventů gymnázia
 • 2. 7. - 19. 9. Hračky s textilní dílnou
 • 23. 9. - 24.10. Zvířata milovaná a zatracovaná
 • 29.10. - 28.11. Už máte vypálené?
 • 2.12. - 9. 1. Vánoční výstava


  Etnografie a umělecký průmysl

  Fond uměleckého průmyslu obsahuje sbírky obrazů, skla, porcelánu a keramiky, kovů a plastik. Nejstarší dochované sbírkové předměty pocházejí ze 16. století.

  Fond etnografie zahrnuje předměty zemědělské, pro textilní výrobu, rukodělnou, řemesla, lidový nábytek, lidovou hrnčinu a keramiku a textilie. Nejstarší sbírkové předměty tohoto fondu pocházejí z 18. století.

  Součástí fondu je i pozůstalost po prof. Jiřím Trejbalovi z Jičína (1901 - 1985), který byl čestným členem Národopisné společnosti ČSAV a jeho hlavním studijním zájmem bylo sušárenství ovoce a lidové stavitelství.

  Vedoucí: PhDr. Dagmar Linková, pracovní doba 7.30 - 14.15


  Výtvarné umění

  Sbírkový fond galerie byl založen v sedmdesátých letech a čítá celkem 1477 děl převážně regionálních umělců. Fond obsahuje 622 obrazů, 757 grafik, 98 kreseb a 56 plastik.

  Vedoucí: Jarmila Hakenová, pracovní doba 8.00- 15.00


  Fond fotografií

  Obsahuje 12 323 inventárních čísel fotografií, počet fotografií asi 35.000.

  Jedná se o fotografie regionálního charakteru. Nejstarší fotografie pocházejí z let 1890-1900 (od jičínského fotografa Josefa Picka, Antonína Brožka a dalších). Dále fond obsahuje sbírku etnografických fotografií od Jiřího Trejbala. Okresní muzeum a galerie vlastní také sbírku 4573 negativů a skleněných desek.

  Sbírka neobsahuje žádné daguerotypie ani žádné jiné fotografické techniky.

  Vedoucí: Bohumila Jelínková, pracovní doba 7.30 - 14.15


  Knihovna OMaG

  Fond knihovny jičínského muzea čítá okolo 9000 svazků knih, periodik, rukopisů, starých tisků, duchovních a světských písní a pohlednic.

  Těžiště činnosti knihovny spočívá v získávání, zpracování, uchovávání a zpřístupňování regionálních materiálů týkajících se Jičínska, města Jičína, regionálních osobností atd.

  Knihovnu je možno navštívit v pondělí - pátek od 8,00 do 15.30, výpůjčky jsou realizovány formou prezenční.

  Vedoucí: Jiřina Holá


  Archeologie

  Archeologické pracoviště OMaG Jičín provádí archeologickou památkovou péči na ploše okresu Jičín včetně dokumentace archeologických nemovitých památek. Ve sbírce je více než 14000 předmětů a jsou zde uloženy i sbírky menších muzeí regionu.

  Numismatika: v současnosti je dokončeno zpracování sbírky mincí (16 000 ks), bankovek (10 000 ks) a medailí (250 ks). Zároveň byl k publikaci (Numismatické listy, Národní muzeum Praha) předán soupis nálezů mincí na ploše okresu Jičín.

  Vedoucí : Eva Ulrychová, pracovní doba 6.00 - 14.30


  Přírodovědné oddělení

  Přírodovědné oddělení Okresního muzea a galerie v Jičíně spravuje sbírky z oboru zoologie, botaniky a geologie.

  Z oboru zoologie jsou v depozitáři uloženy makropreparáty některých druhů bezobratlých i obratlovců vyskytujících se v podkrkonošském regionu a dále sbírka ptačích vajec. Nejvýznamnější ucelenou sbírkou je zde nejen zoologicky, ale i historicky cenná Kablíkova sbírka ptactva pocházející z r. 1832.

  Podstatnou součástí přírodovědných sbírek je herbář. Základ herbáře tvoří květena regionu. Herbář obsahuje 9000 položek. Z oboru botaniky je dále v přírodovědném oddělení uloženo 2500 diapozitivů a fotografií chráněných druhů rostlin a jejich nalezišť na okrese Jičín.

  Z oboru geologie je zde uloženo přibližně 600 ks minerálů a fosilií a dále fotografie význačných paleontologických a mineralogických lokalit jičínského regionu.

  Dále je v přírodovědném oddělení OMaG v Jičíně poměrně rozsáhlá literatura z oboru zoologie, botaniky, geologie a ochrany životního prostředí a úplné ročníky časopisů týkající se těchto oboru, např.: Nika, Vesmír, Eko, Živa, Ochrana přírody...

  Vedoucí: Mgr Petra Zíková, pracovní doba 7.30 - 14.00  Server Jičín