Okres Jičín

Zámky na okrese Jičín – současnost, turistikaCerekviceDěteniceHolovousyHořiceHumprecht
JeřiceJičínJičíněvesKameniceKopidlno
Lázně BělohradLískoviceMiletínMilíčevesMladějov
OboraRadimSobčiceStaré HradyTuř
Valdice – lodžieVokšiceVolaniceVysoké Veselí

Objekty turisticky důležité jsou vyznačeny tučně.
Některé údaje na této stránce mohou vycházet ze subjektivních zkušeností.


Cerekvice nad Bystřicí

V zámku se nachází pošta a škola.

Přístupnost: Areál je přístupný, interiér – není známo.
Dostupnost: V Cerekvici na horní straně náměstí.
Telefon: 0435/681189 (Česká pošta)

architektura
zámecký park
snímky zámku


Dětenice

Zámek byl až do r. 1997 v majetku Okresního úřadu Jičín, poté byl prodán do soukromého vlastnictví. Současný majitel p. Pavel Ondráček z Prahy provedl rekonstrukci a zámek je již v provozu.

Přístupnost: V období červenec–srpen denně 10–17, možnost posezení a pojedení, větší skupiny – lépe zavolat předem.
Dostupnost: Přímo u návsi v Dětenicích. Cedule rozmístěny na důležitých rozcestích
Telefon: 0433/565132 (byt správce)

architektura
zámecký park
letecké snímky Dětenic, na nichž je zámek dobře patrný
snímky zámku


Holovousy

Zámek je v současnosti již dlouhou dobu využíván Výzkumným a šlechtitelským ústavem Ovocnářským.

Telefon: 0435/692821 (VŠÚO)

architektura
zámecký park
snímek průčelí


Hořice

V zámku sídlí Lesní společnost Hořice. O přístupnosti není nic známo.

Dostupnost: Riegrova ulice v Hořicích – na horním konci náměstí doprava.
Telefon: 0435/627048 (Lesní společnost Hořice a.s.). Adresa: Riegrova 1, 50801 Hořice.

architektura
zámecký park
letecký snímek Hořic, kde je zámek (s obtížemi) viditelný na levém okraji
snímky zámku a půdorys


Humprecht u Sobotky

Zámek Humprecht je jedním z turisticky nejvýznamnějších zámků na okrese. V současnosti otevřeno 24 místností: Místnosti se shromážděným původním Černínským mobiliářem (černá kuchyně, přípravna, knihovna, zázemí pro šafáře, 4 komnaty pro hraběnku+ 4 komnaty pro hraběte); ve spodní části 8 místností pro Městské muzeum v Sobotce; balkón a hodovní síň; je možno vystoupat na věž). V hodovní síni se pořádají koncerty a ve věži výstavy.

Přístupnost: Otevřeno v červenci a srpnu 8–17 s možným čekáním kolem poledne, poslední prohlídka začíná v 16.30. První pracovní den po víkendu zavřeno. V září otevřeno 9–17, v říjnu a dubnu jen soboty a neděle. Vstupné 15/25 Kč, prohlídka trvá asi 1 hodinu.
Dostupnost: Ze Sobotky lze k zámku dojít pěšky – viz
mapa. Nejlepší přístup je ulicí Na Celné a před hřbitovem doleva. Pokud jedete automobilem, pak před hřbitovem u silnice na Kost je placené parkoviště.
Telefon: 0433/571583 (zámek), adresa je Pod Humprechtem 363, Sobotka (nepoužívá se).
Zajímavosti: V zámku je vysoká síň válcového tvaru, ve které je možno si vyzkoušet až o 6 vteřin zpožděnou ozvěnu.

architektura
park
snímek zámku a nákresy
pohled na zámek coby dominantu Sobotecka


Jeřice

Zámek byl do r. 1995 využíván jako sídlo Okresního archívu Jičín. Poté byl restituován. V současnosti je prázdný, probíhají drobné stavební úpravy.

Přístupnost: jedině po dohodě s majitelem.
Dostupnost: Buď po silničce se zákazem vjezdu jihovýchodně u Jeřic, nebo projít mezi stájemi statku v Jeřicích. Zámek je poněkud schován.

architektura
zámecký park
snímek zámku


Jičín

Zámek v Jičíně je v současnosti majetkem města a sídlí v něm Okresní muzeum a galerie, Základní umělecká škola, Finanční úřad, pobočka Komerční banky, prodejna České sklo a Zámecká vinárna. Zámek je propojen s oratoří kostela sv. Jakuba Většího. V galerii a v sálech muzea jsou kromě stálých expozic též časté výstavy. V síni se pořádají koncerty vážné hudby a výstavy se mohou pořádat i na nádvořích.
Zámek byl po téměř dvacetileté rekonstrukci zprovozněn v r. 1993.

Přístupnost: viz stránky muzea.
Dostupnost: zámek se nachází na náměstí v Jičíně. Parkování buď na placeném parkovišti na náměstí, nebo v přilehlých uličkách.
Telefon: 0433/22204 (Okresní muzeum a galerie), adresa je Valdštejnovo nám. 1, Jičín.
Zajímavosti: V zámku se nachází síň tří císařů, kde byla domlouvána protinapoleonská koalice.

architektura
letecký pohled na Jičín se zámkem i parkem
půdorys zámku
zámecký park


Jičíněves

Zámek byl v restituci navrácen rodu Šliků. Není známé, zda je zámek přístupný, spíše však ne.

Dostupnost: Zámek je zdaleka viditelný při příjezdu k Jičíněvsi odkudkoliv.
Telefon: 0433/557302 (byt správce zámku, Jičíněves 86).

architektura
zámecký park
snímky a kresba zámku


Kamenice

Zámek byl dříve využíván jako rekreační středisko ZPA Trutnov k.p. Nyní je v soukromém vlastnictví. Bohužel nedošlo k prohlášení památkové ochrany, a proto je od podzimu 2001 postupně ubouráváno horní patro a objekt bude přestavěn.

Přístupnost: Zámek v současnosti není přístupný.
Dostupnost: Odbočkou z hlavní silnice Jičín–Hradec Králové a do Kamenice. Zámek je před koncem Kamenice u pozemku označeného cedulemi.
Telefon: 0433/597347 (Rekreační středisko ZPA Trutnov).

architektura
park
snímek zámku


Kopidlno

Zámek je sídlem Střední zahradnické školy, Středního zemědělské školy technické obor zahradnický a Zemědělského odborného učiliště obor zahradník. Část zámku je využívána jako škola a část jako internát. Zámek je obklopen rozlehlým parkem s rybníkem. V létě se zde pořádá přehlídka dechové hudby.

Přístupnost: park kdykoliv s výjimkou nočních hodin. Zámek po dohodě se správcem.
Dostupnost: vstup do parku je z náměstí v Kopidlně. Parkování na náměstí.
Telefon: 0433/552121 a 551421 (školy). Adresa je Kopidlno 1 (neužívá se).

architektura
park
letecký pohled na Kopidlno se zámkem a parkem
fotografie zámku od rybníka


Lázně Bělohrad

Majitelem zámku je Město Lázně Bělohrad, v zámku sídlí domov mládeže SOU zemědělského a SŠ.

Přístupnost: Pravděpodobně po dohodě se správcem.
Dostupnost: Zámek se nachází u příjezdové silnice od Jičína k náměstí.
Telefon: 0434/692406 (domov mládeže). Adresa: T.G.Masaryka 1, Lázně Bělohrad.

architektura
park
snímky a nákresy zámku


Lískovice

Zámek není k ničemu využíván a není udržován. Jedná se vlastně o bývalou hájovnu, po přístavbě věže se rozšířil název "zámeček".

Přístupnost: V podstatě kdykoliv.
Dostupnost: V Lískovicích půjdete směrem ke kostelu, projdete jedinou cestou podél něj mírně doprava a podél JZD směrem k lesíku a zhruba na konci JZD zahnete doprava. Projdete porostem kopřiv a mezi stromy se vám odhalí část zámečku.

architektura
snímky zámku


Miletín

Zámek je ve velmi dobrém stavu a byl restituován. Do r. 1998 byla v zámku Celní škola.

Přístupnost: Není známo.
Dostupnost: Z náměstí v Miletíně 100 m směrem k věži kostela.
Telefon: 0435/693908 (Celní škola), telefon do zámku není znám. Adresa: Miletín 1 (neužívá se).

architektura
park
snímek zámku


Milíčeves

V zámku je v současnosti domov důchodců.

Přístupnost: Uvnitř po dohodě, park kdykoliv.
Dostupnost: V Milíčevsi u křižovatky na Tuř, Slatiny a Vitiněves.
Telefon: 0433/555534 (Domov důchodců).

architektura
park
fotografie zámku


Mladějov

Od roku 1903 byl mladějovský zámek ve vlastnictví paní Anny Bláhové a v restituci byl vydán paní Gabriele Hamacherové, rozené Bláhové, vnučce původní vlastnice velkostatku. Zámek není přístupný.
Dne 3. ledna 2002 zámek
vyhořel.

Dostupnost: Při příjezdu do Mladějova na náves se vydáte cestou, která jde příkře do kopce podél nepěkně ořezané kaštanové aleje.
Telefon: 0433/576223 (Hamacherová Gabriela). Adresa: Mladějov 1 (neužívá se).

Server Jičín děkuje Obecnímu úřadu Mladějov za doplnění uvedených údajů.

architektura
park
snímek Mladějova, kde zámek není vidět, přestože objektiv míří právě na něj
snímky zámku.


Obora

Zámek, který byl chráněnou památkou, je v současnosti v řízení o zrušení památkové ochrany. Vlivem zanedbání údržby došlo ke zřícení krovů a stavebnímu poškození a bude patrně rozhodnuto o jeho demolici.

Přístupnost: Prakticky kdykoliv, ale není toho moc vidět.
Dostupnost: V Oboře projít průchodem v komplexu budov kolem zámku (cesta z Obory na východ).

architektura
park
snímky zámku


Radim

Zámek byl zbořen po r. 1937.

architektura


Sobčice

Zámek je udržován, renovován a patrně nepřístupný, neboť slouží jako rodinné sídlo Tomášků.

Dostupnost: V Sobčicích u hlavní průjezdní cesty obcí poblíž kostela.
Telefon: 0435/691533 (Tomášek Jan, Sobčice 1).

architektura
park
snímky zámku


Staré Hrady

Zámek je plně funkční a přístupný. Jsou v něm pořádány po celou sezónu, tj. od května do října, výstavy. Větší část je využita jako depozitář Literárního archivu Praha, nacházejí se v něm zkompletované knihovny či pracovny významných spisovatelů.

Přístupnost: V sezóně kdykoliv mezi 9–17 hodinou s možnou přestávkou v době oběda, mimo sezónu po domluvě.
Dostupnost. Ve Starých Hradech (před Libání) odbočíte z hlavní cesty – zámek nejde přehlédnout.
Telefon: 0433/561680 (Literární archiv – i správce hradu).

architektura
park
letecký pohled na zámek a jeho okolí
snímek a nákres hradu


Tuř

Zámek byl zakoupen novým majitelem, který jej hodlá postupně zpřístupnit, avšak nyní pociťuje nedostatek prostředků. Budova není v současnosti využívána a ani udržována, avšak není ve vysloveně špatném stavu, spíše se jedná o zanedbání. Zámek však mnoho nepřipomíná.

Přístupnost: Vnitřek není přístupný. Jinak kdykoliv.
Dostupnost V Tuři u hlavní cesty na vyvýšeném místě.

architektura
zámecký park
Snímek zámku


Valdice – Libosad

Lodžie v Libosadu není zámkem v pravém slova smyslu, je spíše významnou stavbou a zároveň nejsevernější sallou terennou v Evropě. V minulosti se stala trvalým problémem místní samosprávy. Poslední majálesy a kulturní akce se zde uskutečnily na konci 60. let a od té doby docházelo postupně k chátrání. Kameny z balustrády z větší části zmizely a říká se, že posloužily jako sokly či podezdívky na domcích bachařů z nedaleké věznice ve Valdicích.
V současnosti se pracuje na obnově celého komplexu, záměrem je usídlit v čestném dvoře trvalého správce a později postupně budovy oživit. Jak, to je stále předmětem jednání; nejvíce návrhů přichází od občanského sdružení, které se o obnovu stará patrně nejvíce.

Přístupnost: Prakticky kdykoliv.
Dostupnost: Z Jičína procházkou lipovou alejí, vlakem je možno vystoupit na zastávce "Jičín-zastávka", což je pouze matoucí název pro zastávku ve Valdicích, která je zhruba 100 m od budovy lodžie. Autem je možno přijet a zastavit do 150 m od budovy.

architektura
zámecký park
snímek lodžie a Libosadu ze Zebína


Vokšice

Zámek byl navrácen v restituci Šlikům. Okolní budovy byly a jsou využívány především místním statkem (JZD). V zámku má sídlo správa šlikovského majetku.

Přístupnost: Záleží na místních okolnostech.
Dostupnost: Při průjezdu Vokšicemi zámek nelze přehlédnout, avšak je třeba se dostat na stranu odvrácenou od silnice.
Telefon: 0433/523274 (J.M.Schlik-kontinuum, správa majetku). Adresa je Vokšice 1, 50601 Jičín.

architektura
zámecký park
Snímky, kde je část Vokšického zámku: Pohled k Jičínu z Velíše, Jičínská kotlina.
snímek ze dvora zámku


Volanice

Zámek je v současnosti využíván, avšak způsob využití nebyl zjištěn.

Přístupnost: není známo.
Dostupnost: Při průjezdu Volanicemi přímo při silnici.

architektura
zámecký park
snímky zámku


Vysoké Veselí

Zámek je po přestavbě využíván jako místní škola.

Přístupnost: Pravděpodobně pouze ve školním roce.
Dostupnost: Ve Vysokém Veselí poblíž kostela (dominanta města) – vyjet z náměstí směrem na Smrkovice.
Telefon: 0433/592163 (Základní škola Vysoké Veselí).

architektura
zámecký park
snímek zámkuZámky na Jičínsku – historie, architekturaOkres JičínServer Jičín